คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ข่าว คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

 •   :: รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ.เพรชบูรณ์
 •   :: รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จ.สงขลา
 •   :: รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จ.ขอนแก่น
 •   :: รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จ.หนองคาย
 •   :: โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 เรื่อง“ Road to Public Health in 21 st Century ” เส้นทางสู่การสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 •   :: โครงการประกวด Safty Smart & Smile Contest 2017
 •   :: ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน
 •   :: Joint International Tropical Medicine Meeting 2016
 •   :: The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference toward Achieving Sustainable Development Goals, 2030
 •  

  Activity Gallery

  blogimg1
                  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมแสดงในงาน #มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP FAIR 2018
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-07-09
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมแสดงในงาน #มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP FAIR 2018 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ผลงานทีนำไปอวดโฉมอาทิ 
   
  #รถสามล้อพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานโฆษณา (Advertising TukTuk EV) นำเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญที่วิทยาลัยฯ มีมาผสมผสานกับการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อสร้างรถสามล้อประหยัดพลังงานและลดมลภาวะ ตอบโจทย์การอนุรักษ์พลังงานโลกยุคปัจจุบันและอนาคต พร้อมเสริมความพร้อมให้รถทั้งระบบแสง สี เสียง เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำตลาดแบบใหม่ตอบรับกระแสไทยแลนด์ 4.0
   
  #กระเป๋าสะพายเก็บเกี่ยวพลังงาน (Energy-Harvest Backpack) เป็นการคิดค้นและผลิตโดยอาจารย์ #คณะเทคโนโลยี #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) โดยมีดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นหัวหน้าโครงการ มีเป้าหมายเพื่อผลิตกระเป๋าที่สามารถเก็บเกี่ยวพลังงานได้มากกว่า 1 ประเภท และมีน้ำหนักเบา พร้อมมีระบบติดตามผู้สะพายกระเป๋า 
   
  #รถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 ผ่านสนามสุดโหดที่ประเทศออสเตรเลีย ในรายการแข่งขัน World Solar Challenge 2017 
   
  #เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยโอโซนระบบพลาสมาความดันสูง
  #ถังขยะกำจัดเชื่อโรคด้วยโอโซนระบบพลาสมาความดันสูง
  #รถตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์
  และอื่นๆอีกเพียบ
   
  ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุม #ไบเทค #บางนา
   
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College​
  ก้าวนำโดดเด่น #วิจัยและนวัตกรรม #iamSTC #วทส
   
  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามเพิ่มเติม 
   
  blogimg1
                  ประชุมวิชาการ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการเทคโนโลยีระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-06-29
   
  #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดการประชุมวิชาการ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการเทคโนโลยีระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (#TECHCON 4th 2018 and #ITECH 2nd 2018) วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ในหัวข้อ “พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน” เป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและโปสเตอร์ ภายในงานจะมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ การบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการโดยวิทยากรภายนอก (Key Speakers) บทความวิชาและวิจัยทั้ง 4 ด้าน คือ 
  1.ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม 
  2.ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  3.ด้านสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ และ 
  4.ด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ
   
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
  ก้าวนำโดดเด่น #วิจัยและนวัตกรรม #iamSTC #วทส
   
  blogimg1
                  ฟอรั่มวิชาการ หัวข้อ ประเด็นเด่นการเมืองไทย วิทยากรโดย พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-06-24
  ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดโครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพทางวิชาการ “ฟอรั่มวิชาการ” หัวข้อ “ประเด็นเด่นการเมืองไทย” วิทยากรโดย พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล 
   
  โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (แถวหน้าที่ 2 จากซ้าย) เข้าร่วมฟังฟอรั่มวิชาการ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เมื่อเร็วๆ นี้
   
   
  blogimg1
                  มองอนาคตอย่างไรกับไทยแลนด์ 4.0 กับ ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (บุ๋ม)
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-06-17
  #คณะรัฐประศาสนศาสตร์ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) 
  จัดสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
  หัวข้อ “มองอนาคตอย่างไรกับไทยแลนด์ 4.0”
  วิทยากรโดย ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (#บุ๋ม)
  ณ หอประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
   
  blogimg1
                  ความมั่นคงปลอดภัยของไอดีซี และคลาวด์ พร้อมแนวทางการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-06-17
  #สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ #คณะบริหารธุรกิจ
  #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
  จัดสัมมนาเรื่อง "ความมั่นคงปลอดภัยของไอดีซี และคลาวด์ 
  พร้อมแนวทางการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ "
  (IDC & Cloud Security Challenges)
  วิทยากรโดย 
  คุณอภิกูล โทวระ
  นักคอมพิวเตอร์ 6 ศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบริการคลาวด์ และดิจิทัลคอนเทนท์ หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
   
  blogimg1
                  ศูนย์สหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-06-15
  ศูนย์สหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานประกอบการ ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา
  จัดขึ้นที่ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
   
  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 โดยมี ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีเป็นประธาน และ รศ.ดร.รุจา ผลสวัสดิ์ กล่าวรายงาน และในงานมีการนำเสนองานของนักศึกษาที่ได้ Best Practice อีกด้วย
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
   
  blogimg1
                  คณะบัญชี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการและการจัดทำบัญชีทรัพย์สินสำหรับวัด
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-06-14

  ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

  #คณะบัญชี #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการและการจัดทำบัญชีทรัพย์สินสำหรับวัด” แก่พระภิกษุสงฆ์ วิทยากรโดย : พระสิริชัยโสภณ เจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม และคณาจารย์คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ณ ห้อง ๙๒๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) 

  งานนี้ได้รับความสนใจจากสื่อไทยพีบีเอส มาร่วมทำข่าว ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

  blogimg1
                  กระเป๋าสะพายเก็บเกี่ยวพลังงาน จัดแสดงที่งานนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่และครบครันที่สุดในอาเซียน (ASEAN Sustainable Energy Week 2018) ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2561
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-06-09
  "กระเป๋าสะพายเก็บเกี่ยวพลังงาน" ดร.ฐกฤต ปานขลิบ Thakrit Panklib#คณบดีคณะเทคโนโลยี และคณาจารย์คณะเทคโนโลยี #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) 
   
  นำผลงานกระเป๋าสะพายเก็บเกี่ยวพลังงาน ซึ่งมีคุณสมบัติสะสมพลังงานประเภทลิเธียมและระบบเก็บเกี่ยวพลังงานจากทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานจากการเคลื่อนที่ทางกล โดยสามารถใช้งานได้ 28 ชั่วโมง และ Standby การทำงานได้ 52 ชั่วโมง ไปจัดแสดงที่งานนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่และครบครันที่สุดในอาเซียน (ASEAN Sustainable Energy Week 2018) ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม #ไบเทคบางนา โดยพระเอกชื่อดังจากช่อง 3 คุณท็อป - #จรณโสรัตน์ ร่วมทดลองสะพายกระเป๋าดังกล่าว
   
  ASEAN Sustainable Energy Week (ASE) 2018
  งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เป็นงานที่รวบรวมนวัตกรรมล่าสุดด้านพลังงาน อาทิ แผงพลังงานแสงอาทิตย์, เทคโนโลยีทางด้านแรงลม, พลังงานชีวมวล, ก๊าซชีวภาพ, พลังงานจากขยะ, การจัดเก็บพลังงาน, การจัดการด้านพลังงาน, แสงสว่าง, ศูนย์ข้อมูล, การควบคุมมลพิษทางอากาศ, การบำบัดน้ำเสียและของแข็ง, การกรองน้ำ, อุปกรณ์ประจุไฟฟ้าในรถยนต์ไฟฟ้า, การเสียดสี, ส่วนประกอบของมอเตอร์และระบบขับเคลื่อนและอีกมากมาย
   
  งานในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจาก 1,500 แบรนด์ชั้นนำร่วมจัดแสดงเครื่องจักรกลอัจฉริยะ จาก 45 ประเทศรวมทั้งพาวิลเลียนระดับชาติ กิจกรรมสัมมนากว่า 80 หัวข้อ, การประชุมนานาชาติ
  ด้านพลังงานทดแทนในหัวข้อ The Future of ASEAN’s Energy Journey: E-mobility / Smart Grid / Smart City
   
  งาน ASE 2018 จัดขึ้นร่วมกับ งาน BOILEX ASIA (BX) และงาน PUMPS and VALVES ASIA (PV) 2018 งานแสดงเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดและครบวงจรที่สุดในอาเซียนด้านปั๊ม, วาล์วและเทคโนโลยีหม้อน้ำ พร้อมด้วยงาน ELECTRIC VEHICLE ASIA 2018 และงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจัดแสดงเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าและอุปกรณ์, ระบบจัดการแบตเตอรี่, อุปกรณ์ตรวจตราและควบคุมและสถานีชาร์จไฟฟ้า​
  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2561 ณ #ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
   
  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ลงทะเบียนออนไลน์รับสิทธิพิเศษตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
   
   
  blogimg1
                  นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมรถ STC-2 (รถพลังงานแสงอาทิตย์)
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-05-24

  นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมรถ STC-2 ผลงานนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา #นายกรัฐมนตรี ร่วมด้วยคณะรัฐมนตรีเดินทางไปยังสนามบิน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (โพธาราม ราชบุรี) #ท่าอากาศยานโพธาราม

  เพื่อเป็นประธานเปิด "โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ปี พ.ศ. 2561

  ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

  พร้อมแวะเยี่ยมชม #รถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 SOLAR CAR Thailand ผลงานการคิดค้นและสร้างโดยนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ณ สนามบิน #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (โพธาราม ราชบุรี) #iamSTC 

  blogimg1
                  กิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะบัญชี ปีการศึกษา 2560
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-05-16

  กิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2560 “อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ทำความสะอาดและขัดบ่ออนุบาลเต่า”

   ในระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อ.เมือง จ.ชลบุรี

  blogimg1
                  สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนา "การตลาดแบบไทยๆยังไงก็อุ่นไอรัก"
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-05-07

  สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  จัดสัมมนา "การตลาดแบบไทยๆยังไงก็อุ่นไอรัก"
         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐-๑๕.๐๐ น. ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ภายในงานมีแสดงสินค้าจากนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด บริเวณชั้น ๑ อาคารนิทรรศการ และฟังเสวนาด้านการตลาดกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ และ ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

   

  blogimg1
                  โครงการ พัฒนาความรู้และทักษะประดิษฐ์หุ่นยนต์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-05-04

  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น


  โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการ พัฒนาความรู้และทักษะประดิษฐ์หุ่นยนต์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561
  เมื่อพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

  blogimg1
                  พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-04-29

  พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
  วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
  ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
  ****************************

  blogimg1
                  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (STC-UBI)จัดโครงการการทำธุรกิจเทคนิคการปลูกมะม่วงแบบออร์แกนิกส์เพื่อการส่งออก
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-04-29
  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC-UBI)
  จัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน (ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น) ประจำปี 2561
  หลักสูตร “การทำธุรกิจเทคนิคการปลูกมะม่วงแบบออร์แกนิกส์เพื่อการส่งออก”
   
  ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.
  ณ ห้องสัมมนาเล็ก ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

   

  blogimg1
                  สวัสดีปีใหม่ไทย สุขสันต์วันสงกรานต์ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-04-12

    วันที่ 11 เม.ย. 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจัดงาน "สุขหรรษามหาสงกรานต์" ประจำปี พ.ศ. 2561 

  โดยได้รับเกียรติจากท่านศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน อธิการบดีกิตติคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และ อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นประธานในพิธี

   

  blogimg1
                  สาขาวิทยาศาสตรอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย และสาขา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไปร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ที่วัดคลองโคน และปลูกป่า
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-03-27

  วันที่ 25 มีนาคม 2561 - คณบดี คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ รศ.ดร.สายพิณ ไชยนันทน์ พร้อมคณะอาจารย์ และนักศึกษา สาขาสาธารณสุข สาขาวิทยาศาสตรอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย และสาขา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไปร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ที่วัดคลองโคน และปลูกป่า ที่ป่าชายเลน อำเภอคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

  blogimg1
                  Social Media เพื่อการประชาสัมพันธ์การศึกษา โดย คุณชีพธรรม คำวิเศษณ์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-03-27

  วันที่ 22 มีนาคม 2561 - อาจารย์ พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "Social Media เพื่อการประชาสัมพันธ์การศึกษา" โดย คุณชีพธรรม คำวิเศษณ์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้

  งานอบรมจัดขึ้นโดย สำนักงานการสื่อสารดิจิทัล เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สามารถนำ Social Media มาประยุกต์ใช้กับการประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน หลักสูตร และคณะต่างๆ ในวิทยาลัย เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

  blogimg1
                  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ ศึกษาดูการทำงานจริงของเจ้าหน้าที่งานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-03-22

  วันที่ 20 มีนาคม 2561 - นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ
  คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  จัดการศึกษานอกสถานที่ โดยพานักศึกษาดูการทำงานจริงของเจ้าหน้าที่งานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

  blogimg1
                  การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-03-22

  การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

  จัดขึ้นโดยสำนักกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์

  โดยนักศึกษาภาคสมทบ ได้ลงคะแนนในวันที่ 18 มีนาคม 2561 และนักศึกษาภาคปกติลงคะแนนในวันที่ 20 มีนาคม 2561

  ขณะนี้ได้ปิดหีบและได้นับคะแนนเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  หมายเลข 1 นายยุทธเกมส์ เขื่อนอำคา จากสาขาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยี ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ที่คะแนน 351 เสียง

   

  blogimg1
                  นักศึกาาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยี ศึกษาดูงานที่ศูนย์กระจายสินค้า เจนบรรเจิด จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-03-22

  วันที่ 20 มีนาคม 2561 - นักศึกษาและอาจารย์ จากสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้ศึกษาดูงานที่ศูนย์กระจายสินค้า เจนบรรเจิด จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

  blogimg1
                  The Fourteenth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society eLearning2017
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-03-22

  The Fourteenth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society eLearning2017 “theory and Practices in eLearning 2017 and Future

  at Srisakdi Charmonman Institute,Siam Technology College


  41 papers from 18 countries Australia , France , Germany , Hong Kong , India , Indonesiaa , Laos , Malaysia , new Zealand , Philippines , Romania , Singapore , South Africa , South korea , Taiwan , Thailand , UK , USA

  blogimg1
                  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ร่วมกับกรมการจัดหางาน จัดการทดสอบภาษาเกาหลี (Point System) ครั้งที่ 4
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-03-12

  เมื่อวานนี้ (วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2560)
  ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น.
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
  ร่วมกับกรมการจัดหางาน
  จัดการทดสอบภาษาเกาหลี (Point System) ครั้งที่ 4
  เพื่อคัดบุคลากรไทยที่มีความรู้ความสามารถ
  ไปทำงานที่ประเทศเกาหลี
  ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)

  blogimg1
                  ภาพการ อบรมเชิงปฎิบัติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows ประจำปี 2560
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-03-02

  เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้จัดโครงการ “อบรมเชิงปฎิบัติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows ประจำปี 2560” โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนินทร์ รัตนโอฬาร จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  ทั้งนี้ รองศาสตาจารย์ ดร.สายพิณ ชัยนันท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้

  blogimg1
                  จากความฝันสู่ท้องถนนไทย STC นำความรู้การผลิตรถพลังงานแสงอาทิตย์ ออกโรดโชว์โรงเรียนมัธยม/อาชีวะทั่วประเทศ
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-02-23

  จากความฝันสู่ท้องถนนไทย "STC นำความรู้การผลิตรถพลังงานแสงอาทิตย์ ออกโรดโชว์โรงเรียนมัธยม/อาชีวะทั่วประเทศ"
  และครั้งนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ สู่นักเรียนโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

  สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษาที่ต้องการให้วิทยาลัยฯ นำรถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 Team ให้ความรู้กับนักเรียน
  #แล้วพบSTCโรดโชว์ #มัธยม #อาชีวะทั่วประเทศ

  blogimg1
                  นำเสนอผลงานนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำ2560 น.ส.พิมพ์พิสา แก้วบริสุทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-02-22

  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 - น.ส.พิมพ์พิสา แก้วบริสุทธิ์ นักศึกษาตัวแทนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม คณะบริหารธุรกิจ 
  นำเสนอผลงานนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำ2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศน์ 
  #ร่วมเป็นกำลังใจนักศึกษาSTC
  #พระราชทานระดับอุดมศึกษา
  #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
  #คณะบริหารธุรกิจ

  blogimg1
                  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศึกษาดูกระบวนการผลิต การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-02-20

  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 - คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำทีมพานักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 2 ออกศึกษาดูกระบวนการผลิต การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน และฝึกการสำรวจค้นหาอันตรายโดยวิธี walkthrough survey ประกอบการใช้ checklist ภายใต้โครงการดูงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ณ โรงงานไทยอินเตอร์เนชั่นแนลวอชชิ่ง จ.สมุทรสาคร วันที่ 17 ก.พ. 61
  #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC
  #วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  #อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  blogimg1
                  โครงการเขียนงานวิชาการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ บรรยายและเสวนาเชิงปฏิบัติการ
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-02-19
  ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
  ได้จัดทำโครงการเขียนงานวิชาการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
  บรรยายและเสวนาเชิงปฏิบัติการ
  เรื่อง เขียนงานวิชาการอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ
  โดยวิทยากร :ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ 
   
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 9.00-12.00 น.
  ณ ห้อง 9201 ชั้น 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
   
  กำหนดการ
  เวลา 8.45-9.00 น.  ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง
  เวลา 9.00-9.05 น.  กล่าวรายงาน โดย  กล่าวรายงาน โดย รศ ดร. รุจา ผลสวัสดิ์
                                 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
  เวลา 9.05-9.10 น.  กล่าวเปิดงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
  เวลา 9.10-10.20 น.  บรรยายและเสวนาเชิงปฏิบัติการ
                                 เรื่อง เขียนงานวิชาการอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ
                                  โดยวิทยากร :ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ 
  เวลา 10.20 - 10.30 น. พักทานอาหารว่าง
  เวลา10.30 - 11.30 น.  บรรยายและเสวนาเชิงปฏิบัติการ (ต่อ)
  เวลา11.30 - 12.00 น.  คณาจารย์ซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากร
   
  ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย อาจารย์และบุคลากร 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จำนวน   62 คน
  blogimg1
                  วทส.ร่วมกับ ร.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กิจกรรมแบ่งปันความรักให้กับคนอื่นด้วยการบริจาคโลหิต
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-02-14

  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับ ร.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดกิจกรรมแบ่งปันความรักให้กับคนอื่นด้วยการบริจาคโลหิต พร้อมเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคโลหิต ณ ลานอาคารนิทรรศการ ชั้น 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  เวลา 08.00-12.00 น.

  #ValentinesDay
  #วาเลนไทน์
  #บริจาคเลือด
  #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

  blogimg1
                  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สาขาวิชาการโลจิสติกส์ ได้เข้าศึกษาดูงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-02-14

  วันที่ 13 ก.พ. 61 –

  นางตรีพัชรินทร์ มูลศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #สาขาวิชาการโลจิสติกส์ ได้เข้าศึกษาดูงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

  โดยมี จ่าโท พรชัย ชูสิทธิ์ พนักงานธุรการ 9 ประจำผู้อำนวยการท่าเรือฯ เป็นผู้บรรยายแนะนำกิจการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
  และนายธีรเดช สุวรรณเครือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองปฎิบัติการสินค้า 2 บรรยายการวางแผนบริหารจัดการตู้สินค้า และขั้นตอนกระบวนการขนส่งสินค้าให้แก่นักศึกษาที่เข้าเยี่ยมชม

  blogimg1
                  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ลงพื้นที่สำรวจชุมชน มหาสวัสดิ์และคลองโยง เพื่อฝึกภาคสนามระยะสั้นในวิชาวิทยาการระบาด
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-02-10

  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพนำนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ลงพื้นที่สำรวจชุมชน มหาสวัสดิ์และคลองโยง เพื่อฝึกภาคสนามระยะสั้นในวิชาวิทยาการระบาด ระหว่างวันที่ 8- 9 กุมภาพันธ์ 2561

  #คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม