คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ข่าว คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

 •   :: รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ.เพรชบูรณ์
 •   :: รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จ.สงขลา
 •   :: รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จ.ขอนแก่น
 •   :: รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จ.หนองคาย
 •   :: โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 เรื่อง“ Road to Public Health in 21 st Century ” เส้นทางสู่การสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 •   :: โครงการประกวด Safty Smart & Smile Contest 2017
 •   :: ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน
 •   :: Joint International Tropical Medicine Meeting 2016
 •   :: The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference toward Achieving Sustainable Development Goals, 2030
 •   :: ทดสอบ
 •  

  Activity Gallery

  blogimg1
                  กิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะบัญชี ปีการศึกษา 2560
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-05-16

  กิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2560 “อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ทำความสะอาดและขัดบ่ออนุบาลเต่า”

   ในระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อ.เมือง จ.ชลบุรี

  blogimg1
                  สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนา "การตลาดแบบไทยๆยังไงก็อุ่นไอรัก"
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-05-07

  สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  จัดสัมมนา "การตลาดแบบไทยๆยังไงก็อุ่นไอรัก"
         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐-๑๕.๐๐ น. ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ภายในงานมีแสดงสินค้าจากนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด บริเวณชั้น ๑ อาคารนิทรรศการ และฟังเสวนาด้านการตลาดกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ และ ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

   

  blogimg1
                  โครงการ พัฒนาความรู้และทักษะประดิษฐ์หุ่นยนต์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-05-04

  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น


  โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการ พัฒนาความรู้และทักษะประดิษฐ์หุ่นยนต์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561
  เมื่อพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

  blogimg1
                  พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-04-29

  พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
  วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
  ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
  ****************************

  blogimg1
                  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (STC-UBI)จัดโครงการการทำธุรกิจเทคนิคการปลูกมะม่วงแบบออร์แกนิกส์เพื่อการส่งออก
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-04-29
  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC-UBI)
  จัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน (ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น) ประจำปี 2561
  หลักสูตร “การทำธุรกิจเทคนิคการปลูกมะม่วงแบบออร์แกนิกส์เพื่อการส่งออก”
   
  ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.
  ณ ห้องสัมมนาเล็ก ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

   

  blogimg1
                  สวัสดีปีใหม่ไทย สุขสันต์วันสงกรานต์ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-04-12

    วันที่ 11 เม.ย. 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจัดงาน "สุขหรรษามหาสงกรานต์" ประจำปี พ.ศ. 2561 

  โดยได้รับเกียรติจากท่านศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน อธิการบดีกิตติคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และ อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นประธานในพิธี

   

  blogimg1
                  สาขาวิทยาศาสตรอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย และสาขา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไปร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ที่วัดคลองโคน และปลูกป่า
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-03-27

  วันที่ 25 มีนาคม 2561 - คณบดี คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ รศ.ดร.สายพิณ ไชยนันทน์ พร้อมคณะอาจารย์ และนักศึกษา สาขาสาธารณสุข สาขาวิทยาศาสตรอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย และสาขา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไปร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ที่วัดคลองโคน และปลูกป่า ที่ป่าชายเลน อำเภอคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

  blogimg1
                  Social Media เพื่อการประชาสัมพันธ์การศึกษา โดย คุณชีพธรรม คำวิเศษณ์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-03-27

  วันที่ 22 มีนาคม 2561 - อาจารย์ พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "Social Media เพื่อการประชาสัมพันธ์การศึกษา" โดย คุณชีพธรรม คำวิเศษณ์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้

  งานอบรมจัดขึ้นโดย สำนักงานการสื่อสารดิจิทัล เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สามารถนำ Social Media มาประยุกต์ใช้กับการประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน หลักสูตร และคณะต่างๆ ในวิทยาลัย เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

  blogimg1
                  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ ศึกษาดูการทำงานจริงของเจ้าหน้าที่งานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-03-22

  วันที่ 20 มีนาคม 2561 - นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ
  คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  จัดการศึกษานอกสถานที่ โดยพานักศึกษาดูการทำงานจริงของเจ้าหน้าที่งานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

  blogimg1
                  การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-03-22

  การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

  จัดขึ้นโดยสำนักกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์

  โดยนักศึกษาภาคสมทบ ได้ลงคะแนนในวันที่ 18 มีนาคม 2561 และนักศึกษาภาคปกติลงคะแนนในวันที่ 20 มีนาคม 2561

  ขณะนี้ได้ปิดหีบและได้นับคะแนนเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  หมายเลข 1 นายยุทธเกมส์ เขื่อนอำคา จากสาขาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยี ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ที่คะแนน 351 เสียง

   

  blogimg1
                  นักศึกาาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยี ศึกษาดูงานที่ศูนย์กระจายสินค้า เจนบรรเจิด จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-03-22

  วันที่ 20 มีนาคม 2561 - นักศึกษาและอาจารย์ จากสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้ศึกษาดูงานที่ศูนย์กระจายสินค้า เจนบรรเจิด จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

  blogimg1
                  The Fourteenth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society eLearning2017
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-03-22

  The Fourteenth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society eLearning2017 “theory and Practices in eLearning 2017 and Future

  at Srisakdi Charmonman Institute,Siam Technology College


  41 papers from 18 countries Australia , France , Germany , Hong Kong , India , Indonesiaa , Laos , Malaysia , new Zealand , Philippines , Romania , Singapore , South Africa , South korea , Taiwan , Thailand , UK , USA

  blogimg1
                  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ร่วมกับกรมการจัดหางาน จัดการทดสอบภาษาเกาหลี (Point System) ครั้งที่ 4
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-03-12

  เมื่อวานนี้ (วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2560)
  ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น.
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
  ร่วมกับกรมการจัดหางาน
  จัดการทดสอบภาษาเกาหลี (Point System) ครั้งที่ 4
  เพื่อคัดบุคลากรไทยที่มีความรู้ความสามารถ
  ไปทำงานที่ประเทศเกาหลี
  ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)

  blogimg1
                  ภาพการ อบรมเชิงปฎิบัติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows ประจำปี 2560
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-03-02

  เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้จัดโครงการ “อบรมเชิงปฎิบัติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows ประจำปี 2560” โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนินทร์ รัตนโอฬาร จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  ทั้งนี้ รองศาสตาจารย์ ดร.สายพิณ ชัยนันท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้

  blogimg1
                  จากความฝันสู่ท้องถนนไทย STC นำความรู้การผลิตรถพลังงานแสงอาทิตย์ ออกโรดโชว์โรงเรียนมัธยม/อาชีวะทั่วประเทศ
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-02-23

  จากความฝันสู่ท้องถนนไทย "STC นำความรู้การผลิตรถพลังงานแสงอาทิตย์ ออกโรดโชว์โรงเรียนมัธยม/อาชีวะทั่วประเทศ"
  และครั้งนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ สู่นักเรียนโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

  สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษาที่ต้องการให้วิทยาลัยฯ นำรถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 Team ให้ความรู้กับนักเรียน
  #แล้วพบSTCโรดโชว์ #มัธยม #อาชีวะทั่วประเทศ

  blogimg1
                  นำเสนอผลงานนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำ2560 น.ส.พิมพ์พิสา แก้วบริสุทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-02-22

  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 - น.ส.พิมพ์พิสา แก้วบริสุทธิ์ นักศึกษาตัวแทนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม คณะบริหารธุรกิจ 
  นำเสนอผลงานนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำ2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศน์ 
  #ร่วมเป็นกำลังใจนักศึกษาSTC
  #พระราชทานระดับอุดมศึกษา
  #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
  #คณะบริหารธุรกิจ

  blogimg1
                  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศึกษาดูกระบวนการผลิต การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-02-20

  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 - คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำทีมพานักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 2 ออกศึกษาดูกระบวนการผลิต การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน และฝึกการสำรวจค้นหาอันตรายโดยวิธี walkthrough survey ประกอบการใช้ checklist ภายใต้โครงการดูงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ณ โรงงานไทยอินเตอร์เนชั่นแนลวอชชิ่ง จ.สมุทรสาคร วันที่ 17 ก.พ. 61
  #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC
  #วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  #อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  blogimg1
                  โครงการเขียนงานวิชาการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ บรรยายและเสวนาเชิงปฏิบัติการ
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-02-19
  ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
  ได้จัดทำโครงการเขียนงานวิชาการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
  บรรยายและเสวนาเชิงปฏิบัติการ
  เรื่อง เขียนงานวิชาการอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ
  โดยวิทยากร :ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ 
   
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 9.00-12.00 น.
  ณ ห้อง 9201 ชั้น 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
   
  กำหนดการ
  เวลา 8.45-9.00 น.  ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง
  เวลา 9.00-9.05 น.  กล่าวรายงาน โดย  กล่าวรายงาน โดย รศ ดร. รุจา ผลสวัสดิ์
                                 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
  เวลา 9.05-9.10 น.  กล่าวเปิดงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
  เวลา 9.10-10.20 น.  บรรยายและเสวนาเชิงปฏิบัติการ
                                 เรื่อง เขียนงานวิชาการอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ
                                  โดยวิทยากร :ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ 
  เวลา 10.20 - 10.30 น. พักทานอาหารว่าง
  เวลา10.30 - 11.30 น.  บรรยายและเสวนาเชิงปฏิบัติการ (ต่อ)
  เวลา11.30 - 12.00 น.  คณาจารย์ซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากร
   
  ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย อาจารย์และบุคลากร 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จำนวน   62 คน
  blogimg1
                  วทส.ร่วมกับ ร.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กิจกรรมแบ่งปันความรักให้กับคนอื่นด้วยการบริจาคโลหิต
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-02-14

  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับ ร.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดกิจกรรมแบ่งปันความรักให้กับคนอื่นด้วยการบริจาคโลหิต พร้อมเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคโลหิต ณ ลานอาคารนิทรรศการ ชั้น 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  เวลา 08.00-12.00 น.

  #ValentinesDay
  #วาเลนไทน์
  #บริจาคเลือด
  #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

  blogimg1
                  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สาขาวิชาการโลจิสติกส์ ได้เข้าศึกษาดูงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-02-14

  วันที่ 13 ก.พ. 61 –

  นางตรีพัชรินทร์ มูลศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #สาขาวิชาการโลจิสติกส์ ได้เข้าศึกษาดูงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

  โดยมี จ่าโท พรชัย ชูสิทธิ์ พนักงานธุรการ 9 ประจำผู้อำนวยการท่าเรือฯ เป็นผู้บรรยายแนะนำกิจการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
  และนายธีรเดช สุวรรณเครือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองปฎิบัติการสินค้า 2 บรรยายการวางแผนบริหารจัดการตู้สินค้า และขั้นตอนกระบวนการขนส่งสินค้าให้แก่นักศึกษาที่เข้าเยี่ยมชม

  blogimg1
                  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ลงพื้นที่สำรวจชุมชน มหาสวัสดิ์และคลองโยง เพื่อฝึกภาคสนามระยะสั้นในวิชาวิทยาการระบาด
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-02-10

  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพนำนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ลงพื้นที่สำรวจชุมชน มหาสวัสดิ์และคลองโยง เพื่อฝึกภาคสนามระยะสั้นในวิชาวิทยาการระบาด ระหว่างวันที่ 8- 9 กุมภาพันธ์ 2561

  #คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

  blogimg1
                  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กับ บริษัท สมาร์ท แคปปิตอล แมนเนจเมนต์ จำกัด ลงนามในบันทึกความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการ
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-02-10

  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. -

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กับ บริษัท สมาร์ท แคปปิตอล แมนเนจเมนต์ จำกัด ลงนามในบันทึกความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการ ในโครงการความต้องการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทางเลือก ของราษฎรในถิ่นทุรกันดารในเขตพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3

  blogimg1
                  วทส.ส่งผลงานใน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-02-05

  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยจัดระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

  คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำรถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 (Solar Car Thailand) อวดโฉมในงานนี้ด้วย และได้รับการตอบรับและความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก 


  โดยภายในงาน ดร.มงคล จงสุพรรณพงศ์ และ ดร.อภินันท์ ภูเก้าล้วน อาจารย์ป.โท ประจำสาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้นำผลงานที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) มาร่วมแสดงผลงาน
  อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้ให้กำลังใจ “พวกเราชาว STC ทุกคน... คำรามให้ดังนะครับ... STC roars... STC rocks...”

   

  blogimg1
                  อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ร่วมเปิดงาน ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-31

  วันนี้ (31 ม.ค. 61) อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ร่วมเปิดงาน “ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0 : สูงวัยสูงคุณค่า สานภูมิปัญญา สู่ลูกหลานไทย” จัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ MCC Hall ชั้น 4 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน นนทบุรี

  blogimg1
                  การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creative)
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-29

  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
  จัดโครงการสัมมนาทางการจัดการ เรื่อง “การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่”
  (New Entrepreneurs Creative)

  ภายในงานกล่าวเปิดงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
  และ ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ, อ.เกรียงไกร ชาญวิรวงศ์ เป็นวิทยากรภายในงาน

  จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561
  เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

  (PR-STC)
  #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  #คณะบริหารธุรกิจ
  #การเสริมสร้างผู้ประกอบการ

   

   

  blogimg1
                  กิจกรรมประกวดดนตรีใน Project STC Music Band Contest ตอนหยิบวรรณคดีไทยมาใส่เพลง
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-27

  เสาร์ที่ 27 มกราคม นี้ ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เวลา 13.00 น

  ประกวดดนตรีใน Project STC Music Band Contest ตอนหยิบวรรณคดีไทยมาใส่เพลง สู่การเป็นศิลปินอาชีพของคุณ พบกับ พีท-พีระ เทศวิศาล และจั๊ก-ชวิน จิตรสมบูรณ์
  รอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ที่หอประชุมใหญ่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

  ผลการประกวดดนตรี STC Musicband Contest
  ทีมชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา
  #Novice
  ทีมชนะเลิศระดับอุดมศึกษา
  #บรรลัยกั๊ก
ยินดีด้วยนะครับ

  Incredible GenEd
  #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (SIAM TECHNOLOGY COLLEGE)
  email:info@siamtechno.ac.th
  www.siamtechno.ac.th
  Tel.(+66)2-878-5000
  Social Media
  youtube: siamtechno
  facebook: siamtechno
  Instagram: siamtechno
  Twitter: siamtechno

  blogimg1
                  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามรับน้องใหม่ชวนน้องปลูกป่าสานสัมพันธ์พี่น้อง STC2017 อย่างสร้างสรรค์ปลูกป่าลดโลกร้อน
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-27

             ราชบุรี – เทคโนโลยีสยามรับน้องใหม่ชวนน้องปลูกป่าสานสัมพันธ์พี่น้องอย่างสร้างสรรค์ปลูกป่าลดโลกร้อน 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้จัดกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปลา เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องเชิงสร้างสรรค์ สร้างความรักความสามัคคี ปลูกฝังให้ทุกคนร่วมกันรักษาทรัพยากรป่าไม้สร้างความชุ่มชื้นแก่ผืนดิน
                 ( 26 ม.ค. 61 ) นายพรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อาจารย์อุบลวรรณ สุวรรณ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ราชบุรี นายประสพ พรหมมา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ นายณรงค์ ครองชนม์ ประธานที่ปรึกษาอาสาสมัครฝนหลวง อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายธัมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี พร้อมสมาชิกอาสาสมัครฝนหลวง และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เข้าร่วมปลูกป่าบริเวณสนามบินโพธาราม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาเขตราชบุรี โดยมีนายจิตศักดิ์ อนุศาสนานันท์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษา โครงการชลประทานที่ 13 ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง STC 2017 เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นของทั้งวิทยาลัย ชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ และยังเป็นการช่วยเสริมสร้างให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความมีจิตอาสาเกิดภาวะความเป็นผู้นำในตนเอง รวมถึงได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา ต่อชุมชนโดยรอบ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่านักศึกษารู้ถึงปัญหาของสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง ขาดความชุ่มชื้นจากธรรมชาติ โดยร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการปลูกต้นไม้และปล่อยปลา เพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ และยังเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามวิทยาเขตราชบุรี นอกจากนี้ยังได้เห็นถึงการพัฒนากิจกรรมรับน้องที่ไม่มีการแสดงออกถึงความรุนแรง การปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เกิดความสร้างสรรค์มากขึ้นในสังคมไทย และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องจากการทำกิจกรรมร่วมกันที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
              นายแสงสุรีย์ แก้วจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กล่าวถึงโครงการรับน้องแบบสร้างสรรค์ว่า เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักกับนักศึกษารุ่นพี่ เพื่อสร้างสรรค์ความรักความสามัคคี ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ที่ได้มีการจัดกิจกรรมรับน้องแบบใหม่ สำหรับในปี 2559 องค์การนักศึกษาได้จัดกิจกรรม โครงการรับน้องจิตอาสาปลูกป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จ.สมุทรปราการ เป็นปีแรก เกิดทักษะการทำงานร่วมกัน เป็นการปลูกฝังให้ทุกคนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับปีนี้ได้นำนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560 มาจัดกิจกรรมรับน้องโดยการนำต้นกล้าไม้มีทั้งต้นสัก ต้นคูณ ต้นไม้อีกหลายชนิด จำนวน 300 ต้นมาปลูก พร้อมทั้งร่วมกันปล่อยปลาที่ได้สนับสนุนพันธุ์มาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจำนวน 75,000 ตัว เพื่อร่วมกันปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามให้มีความสวยงามร่มรื่น 
  ////////////////////////////////////////////
  Cr. พันธุ์ – จรรยา แก้วนุ้ย จ.ราชบุรี

  blogimg1
                  คณะเทคโนโลยีได้จัดให้มีการประชุมรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดย ดร.ฐกฤต ปานขลิบ
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-26

  เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  คณะเทคโนโลยีได้จัดให้มีการประชุมรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดย ดร.ฐกฤต
  ปานขลิบ คณบดีคณะเทคโนโลยีเป็นประธานในที่ประชุม
  ในการนี้ อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีได้มอบของวันปีใหม่ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านด้วย

  #i am tile STC
  #tile
  #คณะเทคโนโลยี
  #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
   

  blogimg1
                  พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และเสื้อช็อปแก่นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-21

  วันนี้ (21 ม.ค. 2561)

  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  จัดโครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  และเสื้อช็อปแก่นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  ภายใต้บรรยายที่อบอุ่น

  เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงความสำคัญ
  และมีความภาคภูมิใจในบทบาท หน้าที่
  ความรับผิดชอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม
  อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษา
  มีความรัก ความผูกพัน และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

  (PR-STC)

  blogimg1
                  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ “RMUTP ROBOCON 2018” ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-20

  วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

  เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ “RMUTP ROBOCON 2018” ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2561

  โดยนักศึกษาได้ส่งผลงานประดิษฐ์ 
  เข้าแข่งถึง 2 ชิ้นงาน คือ
  1.“เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ”
  2.“พัดลมอัจฉริยะ”

  แม้การแข่งขันครั้งนี้จะไม่ชนะ
  แต่นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการเข้าแข่งขันไปอย่างมากมาย

  #PR-STC
  #แพ้ชนะไม่สำคัญเท่าลงมือทำ
  #สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม