คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ข่าว คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

 •   :: รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ.เพรชบูรณ์
 •   :: รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จ.สงขลา
 •   :: รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จ.ขอนแก่น
 •   :: รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จ.หนองคาย
 •   :: โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 เรื่อง“ Road to Public Health in 21 st Century ” เส้นทางสู่การสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 •   :: โครงการประกวด Safty Smart & Smile Contest 2017
 •   :: ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน
 •   :: Joint International Tropical Medicine Meeting 2016
 •   :: The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference toward Achieving Sustainable Development Goals, 2030
 •  

  Activity Gallery

  blogimg1
  blogimg1
                  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  กิจกรรมเมื่อ :: 2019-01-04
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) 
  ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
   
  ด้วยการสร้างบุญ ตักบาตรถวายสังฆทานและปัจจัย
  แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป
  เริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆ คิดดีทำแต่สิ่งดี
   
  ณ ลานอนุสาวรีย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
   
  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ สมบูรณ์ พูลลาภ ในสิ่งอันพึงปรารถนา ตลอดไป
   
  #สำนักงานกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
   
  blogimg1
                  กิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 วทส.
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-12-22
  ปาร์ตี้สีสัน คัลเลอร์ฟูล colorful part 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) 
  จัดกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
   
  #IamSTC #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
  blogimg1
                  ครงการเสริมสร้างความรู้แก่นักศึกษา เรื่อง อนาคตการศึกษา ของประเทศไทย กับ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-12-17
  ปรับตัวอย่างไรให้ทันการเปลี่ยนแปลง "อนาคตการศึกษา ของประเทศไทย"
   
  โดย ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล
   
  ✔️คณะบัญชี #สาขาวิชาการบัญชี
  ✔️คณะบริหารธุรกิจ #สาขาการเงินและการธนาคาร
  #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC
  ร่วมกันจัดโครงการเสริมสร้างความรู้แก่นักศึกษา
   
  เรื่อง อนาคตการศึกษา ของประเทศไทย กับ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล
   
  ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น.
  ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
   
  blogimg1
                  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จัดโครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-12-04
  พิธีมอบเสื้อกาวน์
  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จัดโครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษา #สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
และเสื้อช็อปแก่นักศึกษา #สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   
  ภายใต้บรรยายที่อบอุ่น

เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงความสำคัญ
และมีความภาคภูมิใจในบทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบ
   
  และมีคุณธรรมจริยธรรม
อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษา
มีความรัก ความผูกพัน และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
   
  #คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
  blogimg1
                  สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-11-30
  สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  จัดโดย #สำนักศึกษาทั่วไป
   
  วันพฤหัสบดีที่ 29 พ.ย. 2561 
  เวลา 08.30-15.50 น.
  ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
  blogimg1
                  STC-ReUnion #1 ชุมนุมศิษย์เก่าภาคตะวันออก (ชลบุรี - ระยอง)
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-11-27
  STC-ReUnion #1 
  ชุมนุมศิษย์เก่าภาคตะวันออก (ชลบุรี - ระยอง)
  วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกาย 2561 
  เวลา 17.00 - 21.00 น. 
  ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ชลบุรี (ฟรี ตลอดงาน)
  blogimg1
                  ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมจัดโครงการ อบรมหลักสูตร Human Subject Protection Course
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-11-27
  ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมจัดโครงการ 
  อบรมหลักสูตร Human Subject Protection Course
   
  โดยมี คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  และอาจารย์ที่เข้าร่วมลงทะเบียนอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมขึ้นทะเบียนเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามมาตรฐานสากล (Human Subject Protection Course ) 
   
   
  ในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561ณ ห้อง 9201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
   
  blogimg1
                  โครงการ พัฒนาความรู้และทักษะประดิษฐ์หุ่นยนต์แห่งชาติ อบรมเตรียมความพร้อมและแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-11-27
  ศูนย์บริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  จัดโครงการ พัฒนาความรู้และทักษะประดิษฐ์หุ่นยนต์แห่งชาติ อบรมเตรียมความพร้อมและแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่
   
  วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องสัมมนาใหญ่และสัมนาเล็ก ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ฯ
   
   
   
   
   
  ศูนย์บริการวิชาการ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
  blogimg1
                  รายการแข่งขันฟุตบอลในงาน Cambodian Sport Day 2018
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-11-06
  Cambodian Sport Day 2018  
  นักศึกษาจากประเทศกัมพูชาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และ 2 
   
  เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ในงาน Cambodian Sport Day 2018 ซึ่งจัดขึ้นที่ #มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
  โดยมี Cambodian Student Association of Dhurakit Pundit #University, CIBA และ #CIBA  International Program เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน และมีนักศึกษากัมพูชาจำนวน 9 สถาบันเข้าร่วม 
   
  จุดประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันต่างๆ และทีมฟุตบอลของนักศึกษาจาก #STC ทำผลงานติดหนึ่งในสี่ทีมของการแข่งขัน และบรรยากาศกองเชียร์เต็มไปด้วยความสนุกสนาน  
   
  เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
  blogimg1
                  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำ นวัตกรรม GyroGrill และรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าร่วมแสดงในงาน Bluport October fest 2018
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-11-01

  เปิดแล้วเทศกาลอาหารและเครื่องดื่ม “Bluport Oktoberfest 2018”รอรับ.นทท

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำ นวัตกรรม GyroGrill และรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าร่วมแสดงในงาน Bluport October fest 2018 ณ ศูนย์การค้า #บลูพอร์ต #หัวหิน รีสอร์ทมอลล์
   
  ดร.ฐกฤต ปานขลิบ #คณบดีคณะเทคโนโลยี 
  #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
  เป็นตัวแทนท่านอธิการบดี
  ร่วมเปิดงาน #Bluport October fest 2018
  งาน #เทศกาลอาหารและเบียร์เยอรมัน
  จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นายฐกฤต ปานขลิบ คณบดีคณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นประธานเปิดงาน “Bluport Oktoberfest 2018” โดยมี นางจริยา หรรษาวงศ์ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าบลูพอร์ตหัวหินและแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากให้การต้อนรับ นายมนตรี กล่าวว่า “Bluport Oktoberfest 2018” ถือได้ว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่สร้างสีสันให้กับการท่องเที่ยวหัวหิน ต้อนรับพี่น้องนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เริ่มเดินทางมาบ้านเราในฤดูกาลไฮซีซั่นที่กำลังจะมาถึง เป็นอีกหนึ่งงานที่จะสร้างความเพลิดเพลินในบรรยากาศกลิ่นอายตะวันตกผสมผสานกับความเป็นไทยจากความร่วมมืออันดีจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกัน และเชื่อว่าเสน่ห์ของบรรยากาศในงานจะแสดงถึงวัฒนธรรมและมิตรภาพที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือกับท้องถิ่น ชุมชนและหน่วยงานต่างๆในทุกๆ มิติ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุนชนให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป
  งานดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2561 
  ณ ลานหน้าห้าง #บลูพอร์ต #หัวหินรีสอร์ท อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ26 ตุลาคม 2561

  blogimg1
                  คณะบัญชี จัดอบรม/สัมมนาเรื่อง สร้างความรู้ ความเข้าใจ และรู้ทันประเด็น TFRS for NPAEs
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-10-30
   
  #คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดอบรม/สัมมนา
   
  เรื่อง “สร้างความรู้ ความเข้าใจ และรู้ทันประเด็น TFRS for NPAEs
   
  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคุณเพ็ญศรี เดชติ่งเอง ผู้อำนวยการอาวุโสงานบัญชีและเลขานุการบริษัท กลุ่มบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
   
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 -16.30 น. 
  ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #iamSTC
   

  blogimg1
                  โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง STC
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-10-02

  สำนักงานกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
  จัด #โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง #STC
  #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #สร้างสรรค์ #รับน้อง #dek61
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College

  blogimg1
                  จัดกิจกรรม คอนเสิร์ต Plearn Ground
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-10-02

  #สำนักศึกษาทั่วไป จัดกิจกรรม คอนเสิร์ต Plearn Ground
  15.30 กล่าวเปิดโดยท่านอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  15.45 วงแรก สนุกและโยกไปเบาๆ กับโชว์ของศิษย์เก่า
  16.15 วงที่สอง สนุกต่อเนื่องไปกับหนุ่มๆ STC วงบรรลัยกัส
  17.00 เพลงรักทั้งสมหวังและผิดหวังที่จะมาสะกดผู้ชมทั้งหอประชุม กับ พีธ พีระ มาร่วมหากันว่าความรักดีๆ อยู่ที่ไหน
  18.00 วงปิด โยกให้สุด กระโดดให้สูง ไปกับศิลปินน้องใหม่ Novice เจ้าของซิงเกิ้ล "เธอไม่เคย"
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College

  blogimg1
                  พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-09-18

  ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน อธิการบดีกิตติคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ต่อจากนั้นผู้แทนนักศึกษาคณะต่างๆได้นำพานไหว้ครูมอบให้แก่ ครูอาจารย์แต่ละคณะ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ประกวดพานไหว้ครู เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (#STC) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College

  blogimg1
                  ขอแสดงความยินดีกับ Mr.& Miss STC 2018 วิทยาลัยเทคโลยีสยาม
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-09-15
  การประกวด Mr.& Miss STC 2018 
  ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
  ขอแสดงความยินดีกับ นายศศพล รานุรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
  คณะบริหารธุรกิจ กับการคว้าตำแหน่ง #Mr. #STC2018 
  และ Mr. Popular Vote 2018 นางสาวศศพร รานุรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
  คณะบริหารธุรกิจ ได้รับตำแหน่ง #Miss #STC2018 
  และตำแหน่ง Miss Popular Vote 2018 เป็นของนางสาวชาลิสา นิลน้อย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จากการประกวด Mr. and Miss STC 2018
  เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยสยาม
   
  การแสดงจากรุ่นพี่ Mr.& Miss STC 2017
  และการแสดงรวมของผู้เข้าประกวด Mr.& Miss STC 2018
  ชมการแสดงเดี่ยว และการตอบคำถาม
  ของผู้เข้าประกวด Mr.& Miss STC 2018
   
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
   
  blogimg1
                  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดสัมมนาบริการวิชาการ Simulation and Optimization in Logistics 4.0
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-09-06
   
  #สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ #คณะเทคโนโลยี ออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 และจัดงานบริการวิชาการ เสวนาหัวข้อ Simulation and Optimization in Logistics 4.0
   
  วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง Amder 2 ไบเทคบางนา ในงาน TILOG LOGISTIX 2018
   
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
   
  blogimg1
                  จากความฝันสู่ท้องถนนไทย STC นำความรู้การผลิต #รถพลังงานแสงอาทิตย์ ออกโรดโชว์โรงเรียนมัธยม/อาชีวะทั่วประเทศ ณ โรงเรียนวัดสิงห์
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-08-30
  จากความฝันสู่ท้องถนนไทย "STC นำความรู้การผลิต #รถพลังงานแสงอาทิตย์ ออกโรดโชว์โรงเรียนมัธยม/อาชีวะทั่วประเทศ"
   
  และครั้งนี้ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ สู่นักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์
  จากประสบการณ์ของพี่ๆวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามในการผลิตและนำรถเข้าร่วมรายการแข่งขันรายการระดับโลก ที่ประเทศออสเตรเลีย กับรายการ World Solar Challenge 2017 #Bwsc17 ที่ผ่านมา 
   
  โดยได้รับความสนใจจากน้องๆนักเรียน ในการเข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในครั้งนี้เป็นอย่างดี 
  ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
   
  blogimg1
                  15 สิงหา พิธีรำลึก อาจารย์ดร. ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-08-16
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดงานพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก อาจารย์ดร. ณรงค์ มงคลวนิช ผู้สร้างสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนทางด้านช่างอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อ ปีพุทธศักราช ๒๕๐๘ โดยใช้ชื่อว่า"#โรงเรียนช่างกลสยาม" และ ได้เปลี่ยนเป็น โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม" ในเวลาต่อมา ประจำปี ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. 
  ณ บริเวณอนุสาวรีย์ ท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
   
  กำหนดการ
  ๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น.  
  - รับศีล/รับพร 
  - ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๕๙ รูป
  ๐๗.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
  - บรรเลงดนตรีไทย
  - จุดธูป เทียน วางพวงมาลัย และกล่าวแสดงมุทิตาจิตรำลึกถึง 
  ท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งเทคโนโลยีสยาม
  (ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม)
  - เครือญาติวางพวงมาลา
  - วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) วางพวงมาลัย และ พวงมาลา
  - วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามวางพวงมาลัยและพวงมาลา
  - มหาวิทยาลัยสยามวางพวงมาลา
  ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
  - กลุ่มเครือญาติและสมาคมศิษย์เก่ามอบทุนการศึกษาระดับ 
  อาชีวศึกษา
  - การแสดงของนักศึกษา ๓ สถาบัน
  - วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
   
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
   
  blogimg1
                  พิธีอาศิรวาทราชสดุดี และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-08-10
  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  เข้าร่วมพิธีอาศิรวาทราชสดุดี และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษษา 
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
  ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - .9.45 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 7 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  #สำนักงานกิจการนักศึกษา #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  **การแต่งกาย ผู้บริหาร: เสื้อโทนสีฟ้า สวมสูทวิทยาลัย หรือชุดผ้าไทย
  คณาจารย์: เสื้อโทนสีฟ้า สวมสูทวิทยาลัย/สูททางการ หรือชุดผ้าไทย
  นักศึกษา: ชุดนักศึกษา เนคไทวิทยาลัย รองเท้าคัทชู ตามระเบียบของวิทยาลัย
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College 
   
  blogimg1
                  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ทุกหลักสูตรทุกรอบ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-08-05
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เริ่มลงทะเบียน ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
  blogimg1
                  พิธีอาศิรวาทราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-07-25
  พิธีอาศิรวาทราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
   
   
  วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  เวลา 08.15-09.00 น. 
   
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้จัดพิธีอาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 7 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
   
   
   
   
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
   
  blogimg1
                  จากความฝันสู่ท้องถนนไทย "STC นำความรู้การผลิตรถพลังงานแสงอาทิตย์ ออกโรดโชว์โรงเรียนมัธยม/อาชีวะทั่วประเทศ" ที่วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-07-20

  จากความฝันสู่ท้องถนนไทย "STC นำความรู้การผลิตรถพลังงานแสงอาทิตย์ ออกโรดโชว์โรงเรียนมัธยม/อาชีวะทั่วประเทศ" และครั้งนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ สู่นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 

  โดยมีนายณรงค์ ไทยทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 

  blogimg1
                  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมแสดงในงาน #มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP FAIR 2018
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-07-09
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมแสดงในงาน #มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP FAIR 2018 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ผลงานทีนำไปอวดโฉมอาทิ 
   
  #รถสามล้อพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานโฆษณา (Advertising TukTuk EV) นำเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญที่วิทยาลัยฯ มีมาผสมผสานกับการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อสร้างรถสามล้อประหยัดพลังงานและลดมลภาวะ ตอบโจทย์การอนุรักษ์พลังงานโลกยุคปัจจุบันและอนาคต พร้อมเสริมความพร้อมให้รถทั้งระบบแสง สี เสียง เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำตลาดแบบใหม่ตอบรับกระแสไทยแลนด์ 4.0
   
  #กระเป๋าสะพายเก็บเกี่ยวพลังงาน (Energy-Harvest Backpack) เป็นการคิดค้นและผลิตโดยอาจารย์ #คณะเทคโนโลยี #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) โดยมีดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นหัวหน้าโครงการ มีเป้าหมายเพื่อผลิตกระเป๋าที่สามารถเก็บเกี่ยวพลังงานได้มากกว่า 1 ประเภท และมีน้ำหนักเบา พร้อมมีระบบติดตามผู้สะพายกระเป๋า 
   
  #รถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 ผ่านสนามสุดโหดที่ประเทศออสเตรเลีย ในรายการแข่งขัน World Solar Challenge 2017 
   
  #เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยโอโซนระบบพลาสมาความดันสูง
  #ถังขยะกำจัดเชื่อโรคด้วยโอโซนระบบพลาสมาความดันสูง
  #รถตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์
  และอื่นๆอีกเพียบ
   
  ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุม #ไบเทค #บางนา
   
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College​
  ก้าวนำโดดเด่น #วิจัยและนวัตกรรม #iamSTC #วทส
   
  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามเพิ่มเติม 
   
  blogimg1
                  ประชุมวิชาการ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการเทคโนโลยีระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-06-29
   
  #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดการประชุมวิชาการ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการเทคโนโลยีระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (#TECHCON 4th 2018 and #ITECH 2nd 2018) วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ในหัวข้อ “พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน” เป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและโปสเตอร์ ภายในงานจะมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ การบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการโดยวิทยากรภายนอก (Key Speakers) บทความวิชาและวิจัยทั้ง 4 ด้าน คือ 
  1.ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม 
  2.ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  3.ด้านสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ และ 
  4.ด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ
   
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
  ก้าวนำโดดเด่น #วิจัยและนวัตกรรม #iamSTC #วทส
   
  blogimg1
                  ฟอรั่มวิชาการ หัวข้อ ประเด็นเด่นการเมืองไทย วิทยากรโดย พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-06-24
  ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดโครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพทางวิชาการ “ฟอรั่มวิชาการ” หัวข้อ “ประเด็นเด่นการเมืองไทย” วิทยากรโดย พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล 
   
  โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (แถวหน้าที่ 2 จากซ้าย) เข้าร่วมฟังฟอรั่มวิชาการ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เมื่อเร็วๆ นี้
   
   
  blogimg1
                  มองอนาคตอย่างไรกับไทยแลนด์ 4.0 กับ ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (บุ๋ม)
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-06-17
  #คณะรัฐประศาสนศาสตร์ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) 
  จัดสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
  หัวข้อ “มองอนาคตอย่างไรกับไทยแลนด์ 4.0”
  วิทยากรโดย ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (#บุ๋ม)
  ณ หอประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
   
  blogimg1
                  ความมั่นคงปลอดภัยของไอดีซี และคลาวด์ พร้อมแนวทางการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-06-17
  #สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ #คณะบริหารธุรกิจ
  #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
  จัดสัมมนาเรื่อง "ความมั่นคงปลอดภัยของไอดีซี และคลาวด์ 
  พร้อมแนวทางการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ "
  (IDC & Cloud Security Challenges)
  วิทยากรโดย 
  คุณอภิกูล โทวระ
  นักคอมพิวเตอร์ 6 ศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ส่วนพัฒนาบริการคลาวด์ และดิจิทัลคอนเทนท์ หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
   
  blogimg1
                  ศูนย์สหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-06-15
  ศูนย์สหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานประกอบการ ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา
  จัดขึ้นที่ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
   
  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 โดยมี ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีเป็นประธาน และ รศ.ดร.รุจา ผลสวัสดิ์ กล่าวรายงาน และในงานมีการนำเสนองานของนักศึกษาที่ได้ Best Practice อีกด้วย
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
   
  blogimg1
                  คณะบัญชี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการและการจัดทำบัญชีทรัพย์สินสำหรับวัด
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-06-14

  ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

  #คณะบัญชี #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการและการจัดทำบัญชีทรัพย์สินสำหรับวัด” แก่พระภิกษุสงฆ์ วิทยากรโดย : พระสิริชัยโสภณ เจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม และคณาจารย์คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ณ ห้อง ๙๒๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) 

  งานนี้ได้รับความสนใจจากสื่อไทยพีบีเอส มาร่วมทำข่าว ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑