คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ข่าว คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

 •   :: รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ.เพรชบูรณ์
 •   :: รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จ.สงขลา
 •   :: รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จ.ขอนแก่น
 •   :: รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จ.หนองคาย
 •   :: โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 เรื่อง“ Road to Public Health in 21 st Century ” เส้นทางสู่การสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 •   :: โครงการประกวด Safty Smart & Smile Contest 2017
 •   :: ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน
 •   :: Joint International Tropical Medicine Meeting 2016
 •   :: The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference toward Achieving Sustainable Development Goals, 2030
 •  

  Activity Gallery

  blogimg1
                  นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด จัดสัมมนาปัญญาประดิษฐ์กับความคิดทางการตลาด (AI Marketing)
  กิจกรรมเมื่อ :: 2019-05-21

  นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดสัมมนาหัวข้อ 
  “ปัญญาประดิษฐ์กับความคิดทางการตลาด” (AI Marketing) 
  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง AI กับนักศึกษา เพราะวันนี้ AI ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปแล้ว
  วิทยากรโดยอาจารย์ปฏิยุทธ พรามแก้ว 
  คณะกรรมการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย 
  และอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  ให้การต้อนรับและเปิดงานสัมมนา
  โดยอาจารย์ทิพย์สุดา หมื่นหาญ 
  ผู้ช่วยคณบดีและรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ 
  คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562

   

   

  blogimg1
                  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วทส.) ร่วมงาน Thai Education Fair (Myanmar) 2019 ในเมียนมา
  กิจกรรมเมื่อ :: 2019-05-14
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วทส) ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการทางการศึกษา Thai Education Fair (Myanmar) 2019 ตามคำเชิญของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง จัดที่โรงแรม Sule Shangri-la ในกรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒
   
  นิทรรศการดังกล่าวจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าไทยในเมียนมา (Association of Myanmar Alumni from Universities in Thailand – AMAUT) และสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar – TBAM) มีสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย ประมาณ ๒๐ แห่งได้รับเชิญเข้าร่วมงาน นับเป็นนิทรรศการการศึกษาไทยที่สำคัญที่สุดงานหนึ่งในเมียนมา
   
    ในงานดังกล่าว วทส. โดยอาจารย์ Nanda Lal Banik หัวหน้าหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และอาจารย์สืบสกุล คำโมง ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้ร่วมออกบูธจัดแสดงนำเสนอ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลและความรู้ความเข้าใจโดยตรงแก่นักเรียนนักศึกษาเมียนมา และผู้สนใจเกี่ยวกับ วทส. และหลักสูตรนานาชาติของ วทส. เช่น หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management -IBM) หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Tourism and Hospitality Management-THM) และหลักสูตรสองปริญญาของ วทส. ร่วมกับมหาวิทยาลัย Lamar แห่งมลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
   
     นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองจำนวนมากที่เข้าร่วมงานดังกล่าวประมาณ ๕๐๐ คน ได้ให้ความสนใจขอรับข้อมูล และสอบถามรายละเอียดในการเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติของ วทส. เป็นอย่างดี นอกจากนี้ นักศึกษาจำนวนมากได้แสดงความสนใจหลักสูตรอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัล เป็นต้น อีกด้วย
   
   
   
  -----------------------------------
   
  blogimg1
                  STC จับมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
  กิจกรรมเมื่อ :: 2019-04-25

  มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ให้กับนักศึกษา #สาขาวิชาการจัดการ 
  #กลุ่มวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า #คณะบริหารธุรกิจ
  จำนวน 240 ทุน ใน #โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม 
  ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้ทำ MOU กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
  โดยการทำสัญญาครั้งที่ 1 มีนักศึกษาเข้ารับมอบทุน 100 ทุน

  สนใจสมัคร สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า คณะบริหารธุรกิจ
  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ลงทะเบียนออนไลน์รับสิทธิพิเศษตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
  สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด 08.00-17.00น.) ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
  ☎️โทร. 02878 5000

  #อยากเติบโตไปกับซีพี ออลล์ ต้องสาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
  #siam #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #ปริญญาโท #STC

  blogimg1
                  พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส สุขสันต์หรรษามหาสงกรานต์
  กิจกรรมเมื่อ :: 2019-04-10

  วทส.ชุ่มชื่นก่อนหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสอันเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญู เพื่อความเป็นสิริมงคล 

  สุขสันต์หรรษามหาสงกรานต์ #สืบสานงานพิธีรดน้ำดำหัว #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม#STC จัดพิธีรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย
  โดยตั้งขบวน ณ วัดดีดวด พิธีรดน้ำดำหัว ณ บริเวณลาน ดร.ณรงค์ มงคลวนิช

  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ นับว่าวันสงกรานต์เป็นวันครอบครัว อีกทั้งยังมีประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่ดั้งเดิม อย่าง การสรงน้ำพระที่นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
  #สำนักงานกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์

  #สำนักงานกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
  #สงกรานต์ #ผ้าไทยเล่นน้ำสงกรานต์ #siam #สมัครเรียน #Dek62

   

  blogimg1
                  พิธีทำบุญวันสงกรานต์ และชมการประกวด Miss Queen Songkran International STC 2019
  กิจกรรมเมื่อ :: 2019-04-10

  สุขสันต์หรรษามหาสงกรานต์  #ทำบุญสงกรานต์ 
  วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

  กิจกรรมช่วงเช้า 
  - พิธีทำบุญวันสงกรานต์ และชมการประกวด Miss Queen Songkran International STC 2019 ณ ห้องหอประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

  กิจกรรมช่วงเที่ยง 
  - รับประทานอาหาร ชุ้มอาหารคาว หวาน ณ ห้องอาหาร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

  กิจกรรมช่วงบ่าย
  - พิธีรดน้ำดำหัว #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยตั้งขบวน ณ วัดดีดวด พิธีรดน้ำดำหัว ณ บริเวณลาน ดร.ณรงค์ มงคลวนิช

  โดย: #สำนักงานกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
  #สงกรานต์ #ผ้าไทยเล่นน้ำสงกรานต์ #siam #สมัครเรียน #Dek62

   

  blogimg1
                  นักศึกษา วทส. เข้าร่วม Winter Holiday Camp 2019 ที่มหาวิทยาลัย Da-Yeh ของไต้หวัน
  กิจกรรมเมื่อ :: 2019-04-06
  นักศึกษา วทส. เข้าร่วม Winter Holiday Camp 2019 ที่มหาวิทยาลัย Da-Yeh ของไต้หวัน 
   
  มหาวิทยาลัย Da-Yeh (DYU) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1990 (พ.ศ. 2533)  DYU มุ่งสร้างความเป็นเลิศทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มุ่งการบูรณาการมนุษย์กับเทคโนโลยี การฝึกทำงานจริง และการสร้างความร่วมมือระหว่างภาควิชาการกับภาคอุตสาหกรรม DYU มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อการประกอบอาชีพ ปัจจุบันมี 7 วิทยาเขต และ 35 คณะวิชา มีคณาจารย์และนักศึกษารวมประมาณ 13,000 คน
   
  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วทส) ได้เข้าร่วมกิจกรรม Winter Camp 2019 ที่ DYU ระหว่างวันที่ 8 - 17 มีนาคม 2562 โดยมีอาจารย์ Nanda Lal Banik หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศนำนักศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติรวม 15 คนเข้าร่วมค่ายวิชาการนี้ เป็นเวลา 10 วัน ในระหว่างนี้อาจารย์ Nanda ได้เข้าพบหารือกับศาสตราจารย์ Chien-Jong Shih คณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และศาสตราจารย์ ดร. Fang Kai Chang หัวหน้าคณะกรรมการบริหารด้านต่างประเทศเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างทั้งสองสถาบัน โดยเฉพาะในด้านหลักสูตรการบริหารธุรกิจ และการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
   
  ในระหว่างการร่วม Winter Camp 2019 นักศึกษา วทส. ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสร้างเกมสามมิติ การเสริมสร้างประสบการณ์การใช้ AR / VR การใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อผลิตสบู่และยากันยุง การทำขนม การทำกาแฟ การพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน และอื่น ๆ โดยตลอดระยะเวลา 10 วัน ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี
  DYU  กำลังดำเนินการเพื่อขยายความร่วมมือทางการศึกษาและวิชาการกับต่างประเทศ และได้แสดงความสนใจที่จะลงนามความร่วมมือ MoU กับ วทส. เพื่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น การทำวิจัยร่วม และการจัดประชุมทางวิชาการ เป็นต้น
   
  เพิ่มเติมคลิก 
   
  blogimg1
                  STC Reunion 2019 ครั้งที่ 4 กิจกรรมดีๆ เพื่อศิษย์เก่า STC ภาคอีสาน
  กิจกรรมเมื่อ :: 2019-04-02

  #STC Reunion 2019 ครั้งที่ 4 กิจกรรมดีๆ เพื่อศิษย์เก่า STC ภาคอีสาน
  #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC ลงพื้นที่ภาคอีสาน จัดกิจกรรม #คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าภาคอีสาน

  เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างศิษย์เก่า STC กับทีมผู้บริหารของวิทยาลัย
  เพื่อสร้างเครือข่าย กระชับความสัมพันธ์ ระหว่างวิทยาลัยกับศิษย์เก่า และศิษย์เก่าด้วยกันเอง
  ในบรรยากาศพี่น้อง พร้อมหวนรำลึกถึงวัยเรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี ท่านผู้บริหาร
  ร่วมเล่มเกมมันส์ๆ รับของรางวัลกลับบ้านแบบไม่มีมือเปล่า

  ณ ห้องประดับเงิน อาคารแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

  ติดตามความสนุกครั้งต่อไป 
  STC Reunion 2019 (ครั้งที่ 5)
  จะเป็นภาคไหน จังหวัดอะไร ได้ที่ facebook

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม siam technology college 

   

  blogimg1
                  โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย กับคณะรัฐประศาสนศาสตร์
  กิจกรรมเมื่อ :: 2019-04-01

  #คณะรัฐประศาสนศาสตร์ #รปศ#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC
  จัดโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย รปศ. ร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีไทยสมัยรัตนโกสินทร์

  โดยพานักศึกษาเข้าเยี่ยมชม #นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เพื่อจะได้เข้าใจประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีไทยที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจประวัติศาสตร์ของชาติไทย และรู้จักวัฒนธรรม ประเพณีไทยที่เลือนหายไปจากปัจจุบัน

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College 
   

   

   

  blogimg1
                  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ STC จัดกิจกรรมรณรงค์ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เลือกตั้ง2562
  กิจกรรมเมื่อ :: 2019-03-13

  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC จับมือ #สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา #สกอ. จัดกิจกรรมรณรงค์ #เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่องการเลือกตั้ง ในหัวข้อ “จริยธรรมกับการเลือกตั้ง” โดย #ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง และอาจารย์ณัฐพร มาประชา

  #เลือกตั้ง2562 พร้อมเดินสายรณรงค์เลือกตั้งไปยังเส้นทาง ระหว่างซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 – ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 รอบวิทยาลัย อาทิชุมชนวัดดีดวด วัดท่าพระ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และรณรงค์งดการขายเสียง เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ

   

  blogimg1
                  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดอบรม Digital Marketing Camp ให้กับนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยไซง่อน เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
  กิจกรรมเมื่อ :: 2019-03-12

  #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC 
  จัดอบรม #Digital #Marketing Camp
  ให้กับนักศึกษาจาก #มหาวิทยาลัยไซง่อน #เมืองโฮจิมินห์ #ประเทศเวียดนาม จำนวน 54 ท่าน

  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
  ตั้งแต่วันที่ 8-14 มีนาคม 2562
  พร้อมพาเยี่ยมชมดูงานที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
  เพื่อเข้าใจระบบการทำงานข่าว

   

  blogimg1
                  คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลกับงานพยาบาล ให้ความรู้เรื่อง สร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางป้องกันโรคเอชไอวี
  กิจกรรมเมื่อ :: 2019-03-12

  คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล #กองควบคุมโรคติดต่อ #กระทรวงสาธารณสุข 
  จับมือกับงานพยาบาล สำนักงานกิจการนักศึกษา และชุมชนสัมพันธ์ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC

  ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่อง #การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ใน #โครงการบริการเชิงรุกเพื่อเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นชายและสาวประเภทสอง#Outreachactivity เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางป้องกันโรคเอชไอวี

   
   
  blogimg1
                  นางสาววรรณวิษา โห้สาลี (ส้ม) ได้รับเลือกดำรงตำแหน่ง #นายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
  กิจกรรมเมื่อ :: 2019-03-07

  ขอแสดงความยินดีกับผู้สมัครเบอร์ 1 "พรรค Business Stons Idea" 
  **** ขยัน อดทน รับผิดชอบ *****
  นางสาววรรณวิษา โห้สาลี (ส้ม)

  นักศึกษา #คณะบริหารธุรกิจ #สาขาวิชาการจัดการ
  นโยบายพรรค 
  - ส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อสังคม
  - ส่งเสริมด้านความสะอาด
  - ส่งเสริมการทำกิจกรรมภายในและภายนอก
  - ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา

  ที่ได้รับเลือกดำรงตำแหน่ง #นายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

  โดยผลคะแนนจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 (เลือกตั้งล่วงหน้า) และวันที่ 6 มีนาคม 2560 (วันเลือกตั้งและนับคะแนน) เป็นเอกฉันท์ให้นางสาววรรณวิษา โห้สาลี เป็นนายกองค์การนักศึกษาด้วยคะแนน 249 คะแนน จากผู้มาเลือกตั้ง 669 คน

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College

  blogimg1
                  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
  กิจกรรมเมื่อ :: 2019-03-07

  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้นำ นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย  
  #สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ 
  #สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
  #สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
  #สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
  #สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
  และ #สาขาวิชาการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน

  เพื่อให้นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่และได้เห็นถึงการปฏิบัติงานจริงของการผลิตไฟฟ้า ทั้งในเรื่องของการควบคุมสั่งการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการ บำรุงรักษาของเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น

  #การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย #กฟผ#เขื่อนศรีนครินทร์#กาญจนบุรี #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College

   

  blogimg1
                  STC จัดงาน Reunion 2019 (ครั้งที่ 3) ลงพื้นกระชับสัมพันธ์กับ ศิษย์เก่าภาคใต้ ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  กิจกรรมเมื่อ :: 2019-02-26
  #เราคือครอบครัวเดียวกัน
  #STC จัดงาน #Reunion 2019 (ครั้งที่ 3)
  ลงพื้นกระชับสัมพันธ์กับ #ศิษย์เก่าภาคใต้ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
   
  ภายใต้บรรยายเป็นกันเองและอบอุ่นสไตล์พี่น้องชาว STC 
  พร้อมหวนรำลึกความหลังเมื่อครั้งวัยเรียน 
  กระชับสัมพันธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา 
  คณบดีทุกคณะ และท่านผู้บริหารแบบใกล้ชิดสุดๆ
   
  สานสัมพันธ์คอนเนคชั่นระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
  พบปะกับเพื่อนรุ่นเดียวกันให้หายคิดถึง
  พร้อมกิจกรรมสนุกและเกมมันส์ๆ 
  ให้ได้ล่ารางวัลกลับบ้านไม่มีมือเปล่า
   
  ติดตามความสนุกครั้งต่อไป 
  STC Reunion 2019 (ครั้งที่ 4)
  จะเป็นภาคไหน จังหวัดอะไร ได้ที่ facebook
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
   
  blogimg1
                  การสร้าง ผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับคณาจารย์
  กิจกรรมเมื่อ :: 2019-02-15
  ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC
  จัดอบรมการสร้าง ผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับคณาจารย์ #สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
  เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
  ณ ห้อง 9201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 9)
   
  #เรียนรู้กับมืออาชีพ
  #พัฒนาความรู้เพื่อนักศึกษา
  #สร้างผลงานด้านวิชาการ
  #สมชาติ #โสภณรณฤทธิ์
   
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม siam technology college
   
  blogimg1
                  STC จัด STC #Reunion 2019 (ครั้งที่ 2) ชุมนุมศิษย์เก่าภาคเหนือ ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส #จังหวัดน่าน
  กิจกรรมเมื่อ :: 2019-02-11
  #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC จัด STC #Reunion 2019 (ครั้งที่ 2)
  #ชุมนุมศิษย์เก่าภาคเหนือ
  ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส #จังหวัดน่าน
  ดินแดนล้านนาอันสงบ เรียบง่ายของไทย
  เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
  ในบรรยายเป็นกันเองและอบอุ่น 
  พร้อมหวนรำลึกความหลังเมื่อครั้งวัยเรียน
  กับอาจารย์ที่ปรึกษา คณบดีทุกคณะ และท่านผู้บริหาร
  สานสัมพันธ์คอนเนคชั่นระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
  พร้อมกิจกรรมสนุกและเกมมันส์ๆ 
  ให้ได้ล่ารางวัลกลับบ้านไม่มีมือเปล่า
  ติดตาม STC Reunion 2019 (ครั้งที่ 3)
  จะเป็นที่ไหน เมื่อไหร่ ได้ที่ www.siamtechno.ac.th 
   
   
  blogimg1
                  STC เปิดพื้นที่ บริการวิชาการ พัฒนาความยั่งยืนให้ชุมชนวัดดีดวด
  กิจกรรมเมื่อ :: 2019-01-26
  #STC เปิดพื้นที่ #บริการวิชาการ พัฒนาความยั่งยืนให้ชุมชนวัดดีดวด
   
  ตัวแทนชุมชน #วัดดีดวด เข้าร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม พ.ศ.2562 ในหัวข้อ “การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของชุมชมวัดดีดวด” โดยมีเป้าหมายร่วมกันพัฒนาชุมชมให้ยั่งยืน และสามารถดูแลตนเองได้
   
  #IamSTC #ศูนย์บริการวิชาการ 
  blogimg1
                  การอบรมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ที่ต้องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  กิจกรรมเมื่อ :: 2019-01-26
  #STC #จัดอบรมขอตำแหน่งวิชาการ
   
  ฝ่ายวิชาการ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC จัดโครงการอบรมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ที่ต้องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้จัดทำผลงานทางวิชาการให้มีความถูกต้อง
   
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
  ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #IamSTC
  blogimg1
                  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ต้อนรับ 3 หน่วยงานจากเวียนนาม
  กิจกรรมเมื่อ :: 2019-01-26
  #STC ต้อนรับ 3 หน่วยงานจากเวียนนาม
  เพื่อหารือสร้างหลักสูตรระยะสั้นร่วมกัน
  .
  #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ให้การต้อนรับโรงเรียน #Archimedes บริษัท Global New Kaizen และบริษัท Association Study Abroad Support จากประเทศ #เวียดนาม
  .
  โดยมีเป้าหมายจัดทำหลักสูตรระยะสั้นอบรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทั้งของโรงเรียน บริษัท และวิทยาลัยฯ
  blogimg1
  blogimg1
                  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  กิจกรรมเมื่อ :: 2019-01-04
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) 
  ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
   
  ด้วยการสร้างบุญ ตักบาตรถวายสังฆทานและปัจจัย
  แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป
  เริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆ คิดดีทำแต่สิ่งดี
   
  ณ ลานอนุสาวรีย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
   
  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ สมบูรณ์ พูลลาภ ในสิ่งอันพึงปรารถนา ตลอดไป
   
  #สำนักงานกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
   
  blogimg1
                  กิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 วทส.
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-12-22
  ปาร์ตี้สีสัน คัลเลอร์ฟูล colorful part 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) 
  จัดกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
   
  #IamSTC #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
  blogimg1
                  ครงการเสริมสร้างความรู้แก่นักศึกษา เรื่อง อนาคตการศึกษา ของประเทศไทย กับ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-12-17
  ปรับตัวอย่างไรให้ทันการเปลี่ยนแปลง "อนาคตการศึกษา ของประเทศไทย"
   
  โดย ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล
   
  ✔️คณะบัญชี #สาขาวิชาการบัญชี
  ✔️คณะบริหารธุรกิจ #สาขาการเงินและการธนาคาร
  #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC
  ร่วมกันจัดโครงการเสริมสร้างความรู้แก่นักศึกษา
   
  เรื่อง อนาคตการศึกษา ของประเทศไทย กับ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล
   
  ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น.
  ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
   
  blogimg1
                  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จัดโครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-12-04
  พิธีมอบเสื้อกาวน์
  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จัดโครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษา #สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
และเสื้อช็อปแก่นักศึกษา #สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   
  ภายใต้บรรยายที่อบอุ่น

เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงความสำคัญ
และมีความภาคภูมิใจในบทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบ
   
  และมีคุณธรรมจริยธรรม
อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษา
มีความรัก ความผูกพัน และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
   
  #คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
  blogimg1
                  สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-11-30
  สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  จัดโดย #สำนักศึกษาทั่วไป
   
  วันพฤหัสบดีที่ 29 พ.ย. 2561 
  เวลา 08.30-15.50 น.
  ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
  blogimg1
                  STC-ReUnion #1 ชุมนุมศิษย์เก่าภาคตะวันออก (ชลบุรี - ระยอง)
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-11-27
  STC-ReUnion #1 
  ชุมนุมศิษย์เก่าภาคตะวันออก (ชลบุรี - ระยอง)
  วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกาย 2561 
  เวลา 17.00 - 21.00 น. 
  ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ชลบุรี (ฟรี ตลอดงาน)
  blogimg1
                  ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมจัดโครงการ อบรมหลักสูตร Human Subject Protection Course
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-11-27
  ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมจัดโครงการ 
  อบรมหลักสูตร Human Subject Protection Course
   
  โดยมี คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  และอาจารย์ที่เข้าร่วมลงทะเบียนอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมขึ้นทะเบียนเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามมาตรฐานสากล (Human Subject Protection Course ) 
   
   
  ในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561ณ ห้อง 9201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
   
  blogimg1
                  โครงการ พัฒนาความรู้และทักษะประดิษฐ์หุ่นยนต์แห่งชาติ อบรมเตรียมความพร้อมและแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-11-27
  ศูนย์บริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  จัดโครงการ พัฒนาความรู้และทักษะประดิษฐ์หุ่นยนต์แห่งชาติ อบรมเตรียมความพร้อมและแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่
   
  วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องสัมมนาใหญ่และสัมนาเล็ก ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ฯ
   
   
   
   
   
  ศูนย์บริการวิชาการ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
  blogimg1
                  รายการแข่งขันฟุตบอลในงาน Cambodian Sport Day 2018
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-11-06
  Cambodian Sport Day 2018  
  นักศึกษาจากประเทศกัมพูชาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และ 2 
   
  เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ในงาน Cambodian Sport Day 2018 ซึ่งจัดขึ้นที่ #มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
  โดยมี Cambodian Student Association of Dhurakit Pundit #University, CIBA และ #CIBA  International Program เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน และมีนักศึกษากัมพูชาจำนวน 9 สถาบันเข้าร่วม 
   
  จุดประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันต่างๆ และทีมฟุตบอลของนักศึกษาจาก #STC ทำผลงานติดหนึ่งในสี่ทีมของการแข่งขัน และบรรยากาศกองเชียร์เต็มไปด้วยความสนุกสนาน  
   
  เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
  blogimg1
                  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำ นวัตกรรม GyroGrill และรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าร่วมแสดงในงาน Bluport October fest 2018
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-11-01

  เปิดแล้วเทศกาลอาหารและเครื่องดื่ม “Bluport Oktoberfest 2018”รอรับ.นทท

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำ นวัตกรรม GyroGrill และรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าร่วมแสดงในงาน Bluport October fest 2018 ณ ศูนย์การค้า #บลูพอร์ต #หัวหิน รีสอร์ทมอลล์
   
  ดร.ฐกฤต ปานขลิบ #คณบดีคณะเทคโนโลยี 
  #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
  เป็นตัวแทนท่านอธิการบดี
  ร่วมเปิดงาน #Bluport October fest 2018
  งาน #เทศกาลอาหารและเบียร์เยอรมัน
  จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นายฐกฤต ปานขลิบ คณบดีคณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นประธานเปิดงาน “Bluport Oktoberfest 2018” โดยมี นางจริยา หรรษาวงศ์ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าบลูพอร์ตหัวหินและแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากให้การต้อนรับ นายมนตรี กล่าวว่า “Bluport Oktoberfest 2018” ถือได้ว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่สร้างสีสันให้กับการท่องเที่ยวหัวหิน ต้อนรับพี่น้องนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เริ่มเดินทางมาบ้านเราในฤดูกาลไฮซีซั่นที่กำลังจะมาถึง เป็นอีกหนึ่งงานที่จะสร้างความเพลิดเพลินในบรรยากาศกลิ่นอายตะวันตกผสมผสานกับความเป็นไทยจากความร่วมมืออันดีจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกัน และเชื่อว่าเสน่ห์ของบรรยากาศในงานจะแสดงถึงวัฒนธรรมและมิตรภาพที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือกับท้องถิ่น ชุมชนและหน่วยงานต่างๆในทุกๆ มิติ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุนชนให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป
  งานดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2561 
  ณ ลานหน้าห้าง #บลูพอร์ต #หัวหินรีสอร์ท อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ26 ตุลาคม 2561