คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ข่าว คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

 •   :: รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ.เพรชบูรณ์
 •   :: รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จ.สงขลา
 •   :: รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จ.ขอนแก่น
 •   :: รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จ.หนองคาย
 •   :: โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 เรื่อง“ Road to Public Health in 21 st Century ” เส้นทางสู่การสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 •   :: โครงการประกวด Safty Smart & Smile Contest 2017
 •   :: ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน
 •   :: Joint International Tropical Medicine Meeting 2016
 •   :: The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference toward Achieving Sustainable Development Goals, 2030
 •  

  Activity Gallery

  blogimg1
                  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ STC จัดกิจกรรมรณรงค์ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เลือกตั้ง2562
  กิจกรรมเมื่อ :: 2019-03-13

  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC จับมือ #สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา #สกอ. จัดกิจกรรมรณรงค์ #เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่องการเลือกตั้ง ในหัวข้อ “จริยธรรมกับการเลือกตั้ง” โดย #ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง และอาจารย์ณัฐพร มาประชา

  #เลือกตั้ง2562 พร้อมเดินสายรณรงค์เลือกตั้งไปยังเส้นทาง ระหว่างซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 – ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 รอบวิทยาลัย อาทิชุมชนวัดดีดวด วัดท่าพระ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และรณรงค์งดการขายเสียง เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ

   

  blogimg1
                  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดอบรม Digital Marketing Camp ให้กับนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยไซง่อน เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
  กิจกรรมเมื่อ :: 2019-03-12

  #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC 
  จัดอบรม #Digital #Marketing Camp
  ให้กับนักศึกษาจาก #มหาวิทยาลัยไซง่อน #เมืองโฮจิมินห์ #ประเทศเวียดนาม จำนวน 54 ท่าน

  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
  ตั้งแต่วันที่ 8-14 มีนาคม 2562
  พร้อมพาเยี่ยมชมดูงานที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
  เพื่อเข้าใจระบบการทำงานข่าว

   

  blogimg1
                  คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลกับงานพยาบาล ให้ความรู้เรื่อง สร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางป้องกันโรคเอชไอวี
  กิจกรรมเมื่อ :: 2019-03-12

  คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล #กองควบคุมโรคติดต่อ #กระทรวงสาธารณสุข 
  จับมือกับงานพยาบาล สำนักงานกิจการนักศึกษา และชุมชนสัมพันธ์ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC

  ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่อง #การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ใน #โครงการบริการเชิงรุกเพื่อเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นชายและสาวประเภทสอง#Outreachactivity เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางป้องกันโรคเอชไอวี

   
   
  blogimg1
                  นางสาววรรณวิษา โห้สาลี (ส้ม) ได้รับเลือกดำรงตำแหน่ง #นายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
  กิจกรรมเมื่อ :: 2019-03-07

  ขอแสดงความยินดีกับผู้สมัครเบอร์ 1 "พรรค Business Stons Idea" 
  **** ขยัน อดทน รับผิดชอบ *****
  นางสาววรรณวิษา โห้สาลี (ส้ม)

  นักศึกษา #คณะบริหารธุรกิจ #สาขาวิชาการจัดการ
  นโยบายพรรค 
  - ส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อสังคม
  - ส่งเสริมด้านความสะอาด
  - ส่งเสริมการทำกิจกรรมภายในและภายนอก
  - ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา

  ที่ได้รับเลือกดำรงตำแหน่ง #นายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

  โดยผลคะแนนจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 (เลือกตั้งล่วงหน้า) และวันที่ 6 มีนาคม 2560 (วันเลือกตั้งและนับคะแนน) เป็นเอกฉันท์ให้นางสาววรรณวิษา โห้สาลี เป็นนายกองค์การนักศึกษาด้วยคะแนน 249 คะแนน จากผู้มาเลือกตั้ง 669 คน

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College

  blogimg1
                  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
  กิจกรรมเมื่อ :: 2019-03-07

  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้นำ นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย  
  #สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ 
  #สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
  #สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
  #สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
  #สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
  และ #สาขาวิชาการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน

  เพื่อให้นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่และได้เห็นถึงการปฏิบัติงานจริงของการผลิตไฟฟ้า ทั้งในเรื่องของการควบคุมสั่งการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการ บำรุงรักษาของเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น

  #การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย #กฟผ#เขื่อนศรีนครินทร์#กาญจนบุรี #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College

   

  blogimg1
                  STC จัดงาน Reunion 2019 (ครั้งที่ 3) ลงพื้นกระชับสัมพันธ์กับ ศิษย์เก่าภาคใต้ ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  กิจกรรมเมื่อ :: 2019-02-26
  #เราคือครอบครัวเดียวกัน
  #STC จัดงาน #Reunion 2019 (ครั้งที่ 3)
  ลงพื้นกระชับสัมพันธ์กับ #ศิษย์เก่าภาคใต้ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
   
  ภายใต้บรรยายเป็นกันเองและอบอุ่นสไตล์พี่น้องชาว STC 
  พร้อมหวนรำลึกความหลังเมื่อครั้งวัยเรียน 
  กระชับสัมพันธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา 
  คณบดีทุกคณะ และท่านผู้บริหารแบบใกล้ชิดสุดๆ
   
  สานสัมพันธ์คอนเนคชั่นระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
  พบปะกับเพื่อนรุ่นเดียวกันให้หายคิดถึง
  พร้อมกิจกรรมสนุกและเกมมันส์ๆ 
  ให้ได้ล่ารางวัลกลับบ้านไม่มีมือเปล่า
   
  ติดตามความสนุกครั้งต่อไป 
  STC Reunion 2019 (ครั้งที่ 4)
  จะเป็นภาคไหน จังหวัดอะไร ได้ที่ facebook
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
   
  blogimg1
                  การสร้าง ผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับคณาจารย์
  กิจกรรมเมื่อ :: 2019-02-15
  ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC
  จัดอบรมการสร้าง ผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับคณาจารย์ #สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
  เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
  ณ ห้อง 9201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 9)
   
  #เรียนรู้กับมืออาชีพ
  #พัฒนาความรู้เพื่อนักศึกษา
  #สร้างผลงานด้านวิชาการ
  #สมชาติ #โสภณรณฤทธิ์
   
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม siam technology college
   
  blogimg1
                  STC จัด STC #Reunion 2019 (ครั้งที่ 2) ชุมนุมศิษย์เก่าภาคเหนือ ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส #จังหวัดน่าน
  กิจกรรมเมื่อ :: 2019-02-11
  #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC จัด STC #Reunion 2019 (ครั้งที่ 2)
  #ชุมนุมศิษย์เก่าภาคเหนือ
  ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส #จังหวัดน่าน
  ดินแดนล้านนาอันสงบ เรียบง่ายของไทย
  เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
  ในบรรยายเป็นกันเองและอบอุ่น 
  พร้อมหวนรำลึกความหลังเมื่อครั้งวัยเรียน
  กับอาจารย์ที่ปรึกษา คณบดีทุกคณะ และท่านผู้บริหาร
  สานสัมพันธ์คอนเนคชั่นระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
  พร้อมกิจกรรมสนุกและเกมมันส์ๆ 
  ให้ได้ล่ารางวัลกลับบ้านไม่มีมือเปล่า
  ติดตาม STC Reunion 2019 (ครั้งที่ 3)
  จะเป็นที่ไหน เมื่อไหร่ ได้ที่ www.siamtechno.ac.th 
   
   
  blogimg1
                  STC เปิดพื้นที่ บริการวิชาการ พัฒนาความยั่งยืนให้ชุมชนวัดดีดวด
  กิจกรรมเมื่อ :: 2019-01-26
  #STC เปิดพื้นที่ #บริการวิชาการ พัฒนาความยั่งยืนให้ชุมชนวัดดีดวด
   
  ตัวแทนชุมชน #วัดดีดวด เข้าร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม พ.ศ.2562 ในหัวข้อ “การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของชุมชมวัดดีดวด” โดยมีเป้าหมายร่วมกันพัฒนาชุมชมให้ยั่งยืน และสามารถดูแลตนเองได้
   
  #IamSTC #ศูนย์บริการวิชาการ 
  blogimg1
                  การอบรมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ที่ต้องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  กิจกรรมเมื่อ :: 2019-01-26
  #STC #จัดอบรมขอตำแหน่งวิชาการ
   
  ฝ่ายวิชาการ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC จัดโครงการอบรมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ที่ต้องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้จัดทำผลงานทางวิชาการให้มีความถูกต้อง
   
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
  ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #IamSTC
  blogimg1
                  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ต้อนรับ 3 หน่วยงานจากเวียนนาม
  กิจกรรมเมื่อ :: 2019-01-26
  #STC ต้อนรับ 3 หน่วยงานจากเวียนนาม
  เพื่อหารือสร้างหลักสูตรระยะสั้นร่วมกัน
  .
  #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ให้การต้อนรับโรงเรียน #Archimedes บริษัท Global New Kaizen และบริษัท Association Study Abroad Support จากประเทศ #เวียดนาม
  .
  โดยมีเป้าหมายจัดทำหลักสูตรระยะสั้นอบรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทั้งของโรงเรียน บริษัท และวิทยาลัยฯ
  blogimg1
  blogimg1
                  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  กิจกรรมเมื่อ :: 2019-01-04
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) 
  ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
   
  ด้วยการสร้างบุญ ตักบาตรถวายสังฆทานและปัจจัย
  แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป
  เริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆ คิดดีทำแต่สิ่งดี
   
  ณ ลานอนุสาวรีย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
   
  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ สมบูรณ์ พูลลาภ ในสิ่งอันพึงปรารถนา ตลอดไป
   
  #สำนักงานกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
   
  blogimg1
                  กิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 วทส.
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-12-22
  ปาร์ตี้สีสัน คัลเลอร์ฟูล colorful part 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) 
  จัดกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
   
  #IamSTC #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
  blogimg1
                  ครงการเสริมสร้างความรู้แก่นักศึกษา เรื่อง อนาคตการศึกษา ของประเทศไทย กับ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-12-17
  ปรับตัวอย่างไรให้ทันการเปลี่ยนแปลง "อนาคตการศึกษา ของประเทศไทย"
   
  โดย ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล
   
  ✔️คณะบัญชี #สาขาวิชาการบัญชี
  ✔️คณะบริหารธุรกิจ #สาขาการเงินและการธนาคาร
  #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC
  ร่วมกันจัดโครงการเสริมสร้างความรู้แก่นักศึกษา
   
  เรื่อง อนาคตการศึกษา ของประเทศไทย กับ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล
   
  ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น.
  ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
   
  blogimg1
                  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จัดโครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-12-04
  พิธีมอบเสื้อกาวน์
  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จัดโครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษา #สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
และเสื้อช็อปแก่นักศึกษา #สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   
  ภายใต้บรรยายที่อบอุ่น

เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงความสำคัญ
และมีความภาคภูมิใจในบทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบ
   
  และมีคุณธรรมจริยธรรม
อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษา
มีความรัก ความผูกพัน และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
   
  #คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
  blogimg1
                  สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-11-30
  สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  จัดโดย #สำนักศึกษาทั่วไป
   
  วันพฤหัสบดีที่ 29 พ.ย. 2561 
  เวลา 08.30-15.50 น.
  ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
  blogimg1
                  STC-ReUnion #1 ชุมนุมศิษย์เก่าภาคตะวันออก (ชลบุรี - ระยอง)
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-11-27
  STC-ReUnion #1 
  ชุมนุมศิษย์เก่าภาคตะวันออก (ชลบุรี - ระยอง)
  วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกาย 2561 
  เวลา 17.00 - 21.00 น. 
  ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ชลบุรี (ฟรี ตลอดงาน)
  blogimg1
                  ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมจัดโครงการ อบรมหลักสูตร Human Subject Protection Course
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-11-27
  ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมจัดโครงการ 
  อบรมหลักสูตร Human Subject Protection Course
   
  โดยมี คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  และอาจารย์ที่เข้าร่วมลงทะเบียนอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมขึ้นทะเบียนเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามมาตรฐานสากล (Human Subject Protection Course ) 
   
   
  ในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561ณ ห้อง 9201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
   
  blogimg1
                  โครงการ พัฒนาความรู้และทักษะประดิษฐ์หุ่นยนต์แห่งชาติ อบรมเตรียมความพร้อมและแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-11-27
  ศูนย์บริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  จัดโครงการ พัฒนาความรู้และทักษะประดิษฐ์หุ่นยนต์แห่งชาติ อบรมเตรียมความพร้อมและแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่
   
  วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องสัมมนาใหญ่และสัมนาเล็ก ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ฯ
   
   
   
   
   
  ศูนย์บริการวิชาการ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
  blogimg1
                  รายการแข่งขันฟุตบอลในงาน Cambodian Sport Day 2018
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-11-06
  Cambodian Sport Day 2018  
  นักศึกษาจากประเทศกัมพูชาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และ 2 
   
  เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ในงาน Cambodian Sport Day 2018 ซึ่งจัดขึ้นที่ #มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
  โดยมี Cambodian Student Association of Dhurakit Pundit #University, CIBA และ #CIBA  International Program เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน และมีนักศึกษากัมพูชาจำนวน 9 สถาบันเข้าร่วม 
   
  จุดประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันต่างๆ และทีมฟุตบอลของนักศึกษาจาก #STC ทำผลงานติดหนึ่งในสี่ทีมของการแข่งขัน และบรรยากาศกองเชียร์เต็มไปด้วยความสนุกสนาน  
   
  เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
  blogimg1
                  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำ นวัตกรรม GyroGrill และรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าร่วมแสดงในงาน Bluport October fest 2018
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-11-01

  เปิดแล้วเทศกาลอาหารและเครื่องดื่ม “Bluport Oktoberfest 2018”รอรับ.นทท

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำ นวัตกรรม GyroGrill และรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าร่วมแสดงในงาน Bluport October fest 2018 ณ ศูนย์การค้า #บลูพอร์ต #หัวหิน รีสอร์ทมอลล์
   
  ดร.ฐกฤต ปานขลิบ #คณบดีคณะเทคโนโลยี 
  #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
  เป็นตัวแทนท่านอธิการบดี
  ร่วมเปิดงาน #Bluport October fest 2018
  งาน #เทศกาลอาหารและเบียร์เยอรมัน
  จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นายฐกฤต ปานขลิบ คณบดีคณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นประธานเปิดงาน “Bluport Oktoberfest 2018” โดยมี นางจริยา หรรษาวงศ์ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าบลูพอร์ตหัวหินและแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากให้การต้อนรับ นายมนตรี กล่าวว่า “Bluport Oktoberfest 2018” ถือได้ว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่สร้างสีสันให้กับการท่องเที่ยวหัวหิน ต้อนรับพี่น้องนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เริ่มเดินทางมาบ้านเราในฤดูกาลไฮซีซั่นที่กำลังจะมาถึง เป็นอีกหนึ่งงานที่จะสร้างความเพลิดเพลินในบรรยากาศกลิ่นอายตะวันตกผสมผสานกับความเป็นไทยจากความร่วมมืออันดีจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกัน และเชื่อว่าเสน่ห์ของบรรยากาศในงานจะแสดงถึงวัฒนธรรมและมิตรภาพที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือกับท้องถิ่น ชุมชนและหน่วยงานต่างๆในทุกๆ มิติ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุนชนให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป
  งานดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2561 
  ณ ลานหน้าห้าง #บลูพอร์ต #หัวหินรีสอร์ท อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ26 ตุลาคม 2561

  blogimg1
                  คณะบัญชี จัดอบรม/สัมมนาเรื่อง สร้างความรู้ ความเข้าใจ และรู้ทันประเด็น TFRS for NPAEs
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-10-30
   
  #คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดอบรม/สัมมนา
   
  เรื่อง “สร้างความรู้ ความเข้าใจ และรู้ทันประเด็น TFRS for NPAEs
   
  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคุณเพ็ญศรี เดชติ่งเอง ผู้อำนวยการอาวุโสงานบัญชีและเลขานุการบริษัท กลุ่มบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
   
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 -16.30 น. 
  ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #iamSTC
   

  blogimg1
                  โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง STC
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-10-02

  สำนักงานกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
  จัด #โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง #STC
  #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #สร้างสรรค์ #รับน้อง #dek61
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College

  blogimg1
                  จัดกิจกรรม คอนเสิร์ต Plearn Ground
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-10-02

  #สำนักศึกษาทั่วไป จัดกิจกรรม คอนเสิร์ต Plearn Ground
  15.30 กล่าวเปิดโดยท่านอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  15.45 วงแรก สนุกและโยกไปเบาๆ กับโชว์ของศิษย์เก่า
  16.15 วงที่สอง สนุกต่อเนื่องไปกับหนุ่มๆ STC วงบรรลัยกัส
  17.00 เพลงรักทั้งสมหวังและผิดหวังที่จะมาสะกดผู้ชมทั้งหอประชุม กับ พีธ พีระ มาร่วมหากันว่าความรักดีๆ อยู่ที่ไหน
  18.00 วงปิด โยกให้สุด กระโดดให้สูง ไปกับศิลปินน้องใหม่ Novice เจ้าของซิงเกิ้ล "เธอไม่เคย"
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College

  blogimg1
                  พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-09-18

  ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน อธิการบดีกิตติคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ต่อจากนั้นผู้แทนนักศึกษาคณะต่างๆได้นำพานไหว้ครูมอบให้แก่ ครูอาจารย์แต่ละคณะ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ประกวดพานไหว้ครู เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (#STC) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College

  blogimg1
                  ขอแสดงความยินดีกับ Mr.& Miss STC 2018 วิทยาลัยเทคโลยีสยาม
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-09-15
  การประกวด Mr.& Miss STC 2018 
  ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
  ขอแสดงความยินดีกับ นายศศพล รานุรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
  คณะบริหารธุรกิจ กับการคว้าตำแหน่ง #Mr. #STC2018 
  และ Mr. Popular Vote 2018 นางสาวศศพร รานุรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
  คณะบริหารธุรกิจ ได้รับตำแหน่ง #Miss #STC2018 
  และตำแหน่ง Miss Popular Vote 2018 เป็นของนางสาวชาลิสา นิลน้อย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จากการประกวด Mr. and Miss STC 2018
  เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยสยาม
   
  การแสดงจากรุ่นพี่ Mr.& Miss STC 2017
  และการแสดงรวมของผู้เข้าประกวด Mr.& Miss STC 2018
  ชมการแสดงเดี่ยว และการตอบคำถาม
  ของผู้เข้าประกวด Mr.& Miss STC 2018
   
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
   
  blogimg1
                  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดสัมมนาบริการวิชาการ Simulation and Optimization in Logistics 4.0
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-09-06
   
  #สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ #คณะเทคโนโลยี ออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 และจัดงานบริการวิชาการ เสวนาหัวข้อ Simulation and Optimization in Logistics 4.0
   
  วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง Amder 2 ไบเทคบางนา ในงาน TILOG LOGISTIX 2018
   
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
   
  blogimg1
                  จากความฝันสู่ท้องถนนไทย STC นำความรู้การผลิต #รถพลังงานแสงอาทิตย์ ออกโรดโชว์โรงเรียนมัธยม/อาชีวะทั่วประเทศ ณ โรงเรียนวัดสิงห์
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-08-30
  จากความฝันสู่ท้องถนนไทย "STC นำความรู้การผลิต #รถพลังงานแสงอาทิตย์ ออกโรดโชว์โรงเรียนมัธยม/อาชีวะทั่วประเทศ"
   
  และครั้งนี้ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ สู่นักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์
  จากประสบการณ์ของพี่ๆวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามในการผลิตและนำรถเข้าร่วมรายการแข่งขันรายการระดับโลก ที่ประเทศออสเตรเลีย กับรายการ World Solar Challenge 2017 #Bwsc17 ที่ผ่านมา 
   
  โดยได้รับความสนใจจากน้องๆนักเรียน ในการเข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในครั้งนี้เป็นอย่างดี 
  ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
   
  blogimg1
                  15 สิงหา พิธีรำลึก อาจารย์ดร. ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  กิจกรรมเมื่อ :: 2018-08-16
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดงานพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก อาจารย์ดร. ณรงค์ มงคลวนิช ผู้สร้างสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนทางด้านช่างอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อ ปีพุทธศักราช ๒๕๐๘ โดยใช้ชื่อว่า"#โรงเรียนช่างกลสยาม" และ ได้เปลี่ยนเป็น โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม" ในเวลาต่อมา ประจำปี ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. 
  ณ บริเวณอนุสาวรีย์ ท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
   
  กำหนดการ
  ๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น.  
  - รับศีล/รับพร 
  - ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๕๙ รูป
  ๐๗.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
  - บรรเลงดนตรีไทย
  - จุดธูป เทียน วางพวงมาลัย และกล่าวแสดงมุทิตาจิตรำลึกถึง 
  ท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งเทคโนโลยีสยาม
  (ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม)
  - เครือญาติวางพวงมาลา
  - วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) วางพวงมาลัย และ พวงมาลา
  - วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามวางพวงมาลัยและพวงมาลา
  - มหาวิทยาลัยสยามวางพวงมาลา
  ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
  - กลุ่มเครือญาติและสมาคมศิษย์เก่ามอบทุนการศึกษาระดับ 
  อาชีวศึกษา
  - การแสดงของนักศึกษา ๓ สถาบัน
  - วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
   
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College