คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ข่าว คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

 

Activity Gallery

blogimg1
                นวัตกรรมระบบฆ่าเชื้อในรถยนต์ “STC O3G” เพื่อลดการระบาดของไวรัส COVID-19
กิจกรรมเมื่อ :: 2020-03-07

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม พัฒนานวัตกรรมระบบฆ่าเชื้อในรถยนต์ “STC O3G” เพื่อลดการระบาดของไวรัสฯ

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนและส่งผลเสียต่อสภาวะเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมีความตระหนักถึงผลกระทบของเหตุการณ์ดังกล่าวและมีการวางระบบมาตรการต่างๆเพื่อสุขอนามัยของบุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ 

โดย ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เร่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยรับมือกับปัญหาและสถานการณ์การระบาดของไวรัสดังกล่าว ซึ่งทางคณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันจึงได้พัฒนาเครื่องกำเนิดโอโซนสำหรับการฆ่าเชื้อในรถยนต์ STC O3G ขึ้น vโดยได้ศึกษาคุณสมบัติในการกำจัดเชื้อโรคต่างๆของโอโซนและปริมาณที่เหมาะสมในการฆ่าเชื้อ โดยได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโอโซนให้มีความเข้มข้นสูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อในรถยนต์ โดยใช้เวลาในการทำงานโดยประมาณ 10 นาทีต่อคัน (ขึ้นอยู่กับขนาดของรถยนต์) 

สำหรับต้นแบบจะมีการให้บริการกับบุคลากรและนักศึกษาในวิทยาลัยรวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และในขณะนี้กำลังมีการพัฒนาต่อยอดเพื่อเป็นจุดให้บริการสำหรับรถยนต์สาธารณะในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ต่อไป ในเร็วๆนี้ 

โอโซน (Ozone, O3) เป็นแก๊สที่เกิดจากการจับตัวกันของออกซิเจนจำนวน 3 อะตอม มีคุณลักษณะที่ไม่เสถียรและมีปฏิกริยาออกซิไดซ์รุนแรงมาก โดยผลกระทบจากปฏิกิริยาดังกล่าวสามารถทำลายเซลล์ของเชื้อและจุลชีพอย่างไวรัส และ/หรือ แบคทีเรียได้อย่างเฉียบพลัน จึงมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อ และกำจัดกลิ่น โดยมีผลงานวิจัยรองรับถึงประสิทธิภาพของโอโซนที่ความเข้มข้น 2.5 ppm สามารถฆ่าเชื้อได้ถึง 93.1% [1]

เครื่องกำเนิดโอโซนสำหรับการฆ่าเชื้อในรถยนต์ STC O3G ใช้แหล่งพลังงาน 12V จากรถยนต์ โดยมีความต้องการกำลังไฟฟ้าประมาณ 100W เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้าที่ศักย์ไฟฟ้าสูงและบังคับให้เกิดปรากฏการณ์โคโรนา (Corona Discharge) ที่ความถี่ 16kHz ซึ่งสามารถกำเนิดโอโซนได้ในปริมาณ 160 มิลลิกรัมต่อนาที

อย่างไรก็ตามสำหรับการทดสอบทางคลินิกสำหรับระยะเวลาในการทำลายเชื้อ COVID-19 จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

 

อ้างอิง

Kenneth K. K. LAM, 2005, “Ozone Disinfection of SARS-Contaiminated Areas” [Online]. available: https://www.ozonetech.com/sites/default/files2/pdf/Ozone_disinfection_of_SARS_Contaminated_Areas.pdf

blogimg1
                เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM2.5
กิจกรรมเมื่อ :: 2020-03-06

 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลโดยรวม อยู่ในเกณฑ์มีผล กระทบต่อสุขภาพ สภาพอากาศในปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่กระตุ้นให้ฝุ่นพิษเหล่านี้ ไม่กระจายออกไปเช่นในช่วงฤดูร้อน จึงส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ในหลายพื้นที่รวมถึงภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มีอัตลักษณ์ เป็นผู้เห็นและผู้แก้ปัญหาของตนเองและสังคม สร้างเครื่องต้นแบบสำหรับใช้วัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ที่มีความแม่นยำสูง เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศและทำงานร่วมกับ เครื่องบำบัดอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ STC จึงได้ร่วมมือกับ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยตั้งเป้าที่จะทำให้พื้นที่เขตบางกอกใหญ่เป็นต้นแบบ ในการฟื้นฟูคุณภาพอากาศให้ดียิ่งขึ้น

หลักการทำงานของ STC Dust Sentry PM2.5

เป็นอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) ทำงานโดยใช้เซ็นเซอร์ที่ออกแบบเฉพาะในการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองสสารที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน โดยการฉายแสงเลเซอร์ผ่านตัวดูดอากาศ และส่งค่าที่วัดได้เป็นสัญญาณดิจิทัล ผ่านชิปประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์ และส่งค่าขึ้นสู่อินเทอร์เน็ต ประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) โดยสามารถตรวจสอบค่าฝุ่นละอองได้จากจอแสดงผลหน้าตัวเครื่องตรวจจับฝุ่น PM2.5 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และอุปกรณ์พกพา ผ่านทางการสแกนบาร์โค้ด 2 มิติ (QR Code) หรือเข้าสู่เว็บไซต์ http://siamtechno.ac.th โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

โทร 02-878-5035  http://siamtechno.ac.th

อ้างอิง https://www.sensirion.com/en/about-us/newsroom/sensirion-specialist-articles/particulate-matter-sensing-for-air-quality-measurements/

blogimg1
                งานถนนคนเดิน@วัดอรุณ
กิจกรรมเมื่อ :: 2020-03-03

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำโดย ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อาจารย์สิริวรรณ์ รัตนราษี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และผศ.ดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเปิดงานถนนคนเดิน@วัดอรุณ โดย นายศักดิ์ชัย โสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยนางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ในงานนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้นำรถสามล้อพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานโฆษณามาจัดแสดงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นนวัตกรรมใหม่ของรถพลังงานไฟฟ้า งานถนนคนเดิน@วัดอรุณ จัดขึ้นระหว่าง 28 กุมภาพันธ์ 2563 - 1 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 21.00 น. ณ ถนนหน้าวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

blogimg1
                กิจกรรมเดินรณรงค์สู้วิกฤตฝุ่น PM2.5
กิจกรรมเมื่อ :: 2020-02-27

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ผู้บริหารและบุคลากร นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามร่วมกับสำนักงานเขตบางกอกใหญ่และสถานีตำรวจนครบาลท่าพระ เดินรณรงค์สู้วิกฤตฝุ่น PM2.5 บนถนนจรัญสนิทวงศ์ และ สี่แยกท่าพระ
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และ กรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พ.ต.อ.ปรีชา เพ็งเภา ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลท่าพระ ร่วมเดินรณรงค์แจกแผ่นพับให้ความรู้เรื่องฝุ่น PM2.5 และ เรื่องการตรวจเช็คเครื่องยนต์ด้วยตนเอง การทำหน้ากากอนามัยด้วยตนเอง
ในโอกาสนี้ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้ผลิตคิดค้นเครื่องตรวจสอบสภาพฝุ่น PM2.5 และระบบบำบัดอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ STC ส่งมอบ ให้กับทางสำนักงานเขตบางกอกใหญ่และสถานีตำรวจนครบาลท่าพระ ที่จะติดตั้งไว้ตรงสี่แยกท่าพระ

blogimg1
                นักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาดูงาน บริษัท TRISTAR FLOATING RESTAURANT CO., LTD.
กิจกรรมเมื่อ :: 2020-02-18

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาดูงาน บริษัท TRISTAR FLOATING RESTAURANT CO., LTD. โดยมี คุณธีรัช สินธุอุทัย ตำแหน่ง Food and Beverage Manager พาเยี่ยมชม เรือ Chao Phraya Princess พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและอธิบายส่วนต่าง ๆ ในการให้บริการ ถือเป็นการเปิดโอกาสใหม่ให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจในการให้บริการและด้านการตลา

blogimg1
                อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมเปิด โครงการภาษีเจริญ เชิญท่องเที่ยว ล่องคลองบางหลวง
กิจกรรมเมื่อ :: 2020-01-28

ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมเปิดโครงการภาษีเจริญ เชิญท่องเที่ยว ล่องคลองบางหลวง “เสน่ห์คลองบางหลวง” จัดโดยสำนักงานเขตภาษีเจริญ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคลองบางหลวงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวที่คลองบางหลวง พร้อมยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยโครงการดังกล่าวเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสวิถีชุมชนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ตลาดริมคลองบางหลวง วัดกำแพงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้มุ่งมั่นพัฒนาคลองบางหลวงอย่างต่อเนื่อง โดยนำคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ลงพื้นที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนคลองบางหลวง เช่น การพัฒนาเรือหางยาวโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในชุมชน ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์ขนมกระยาสารทกรุงธนฯ วิทยาลัยได้สนับสนุนและพัฒนาด้านสร้างแบรนด์ โลโก้สินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ การสนับสนุนกิจกรรมด้านการตลาด ช่องทางการประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่าย การสอนจัดทำงบบัญชี 2.ผลิตภัณฑ์นำ้สมุนไพรมะกรูดสด “พอดี เนเชอรัล คอนเซ็ปต์” วิทยาลัยได้สนับสนุนด้านการนำผลิตภัณฑ์เข้าตรวจคุณภาพที่ Central Laboratary (Thailand) รวมถึงการพัฒนาด้านกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนและสร้างกำไรให้กับผู้ประกอบการ การสนับสนุนกิจกรรมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ การสอนจัดทำงบบัญชี เป็นต้น

blogimg1
                STC ร่วมกับ นำสุดยอดนวัตกรรม EMPORIUM & EMQUARTIER ให้เยาวชนได้ สัมผัส ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2563
กิจกรรมเมื่อ :: 2020-01-22

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ร่วมกับ EMPORIUM & EMQUARTIER นำเสนอผลงานนวัตกรรมสุดเจ๋ง ในงาน SUPER KIDS - The power of little hands can save our earth ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2563 ณ บริเวณ quartier parc , Emquartier ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสและทดลองนั่งรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ STC1 STC2 และ STC3 รถยนต์พลังแสงอาทิตย์สุดเจ๋งที่สามารถวิ่งได้โดยไม่ต้องใช้น้ำมันหรือ ไฟฟ้าโดยใช้เพียงพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์ โดยรถทั้ง 3 คันได้ผ่านการแข่งขัน ในรายการแสนทรหด The Bridgestone World Solar Challenge โดยวิ่งจากเหนือสุดถึงใต้ สุดของประเทศออสเตรเลีย เป็นระยะทาง 3,022 กิโลเมตร และแต่ละคันสามารถสร้างผลการ แข่งขันได้อย่างน่าประทับใจ นอกจากนี้ เด็กๆ ยังได้มีโอกาสร่วมประดิษฐ์รถพลังงานแสงอาทิตย์คันจิ๋ว (Mini Solar Car) ด้วยตัวเองและสามารถทดลองวิ่งจริงในสนามจำลอง และสามารถนำกลับบ้านเป็นของที่ระลึก ได้ ภายในงานยังมีการนำเสนอนวัตกรรมของ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เช่น รถตัดหญ้า พลังงานแสงอาทิตย์ กระเป๋าสะพายเก็บเกี่ยวพลังงาน รถสามล้อพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในการ โฆษณา เครื่องปิ้งไก่ไจโรสโคป และนวัตกรรมทันสมัยจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามอีกมากมาย

blogimg1
                สร้างเด็กรุ่นใหม่ จากใจเทคโนสยาม ณ วัดดีดวด ประจำปี พ.ศ.2563
กิจกรรมเมื่อ :: 2020-01-15

สำนักงานกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามร่วมกับวัดดีดวด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2563 สร้างเด็กรุ่นใหม่ จากใจเทคโนสยาม ประจำปี พ.ศ.2563 เด็กๆ ได้สนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยนักศึกษาทั้ง 6 คณะ พร้อมรับรางวัลติดมือกลับบ้านมากมาย

blogimg1
                พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-12-19

พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ #หอประชุมกองทัพเรือ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

blogimg1
                พิธีประสาทปริญญาบัตร ณ หอประชุมกองทัพเรือ (ซ้อมใหญ่) วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-12-19
ประสาทปริญญาบัตร ณ หอประชุมกองทัพเรือ 
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ชุดครุยวิทยฐานะ) 
09.30-10.30 น.  บัณฑิตและมหาบัณฑิต ลงทะเบียน (ตัดรายชื่อครั้งที่ 3)
11.00 น. มหาบัณฑิตรายงานตัว ตั้งแถวขึ้นห้องเจ้าพระยา 
12.30 น. บัณฑิตรายงานตัว ตั้งแถวขึ้นห้องเจ้าพระยา 
14.30-14.45 น.  อธิการบดีกล่าวปัจฉิมโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
ณ เวทีหอประชุมกองทัพเรือ 
15.00-15.30 น. ผู้บริหารและคณาจารย์ต้อนรับประธานในพิธี 
16.00-18.00 น. พิธีประสาทปริญญาบัตร
blogimg1
                พิธีซ้อมใหญ่ประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-12-18

พิธีซ้อมใหญ่ประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560-2561
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน พิธีประสาทปริญญาบัตร

 

blogimg1
                คืนสู่เหย้าวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC Homecoming 2019)
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-12-03

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดงานคืนสู่เหย้าเพื่อให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสกับมาพบปะสังสรรค์ ทั้งยังเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และได้พบกับคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ

ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ณ ลานชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) 

blogimg1
                คณะบัญชี จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม การตรวจสอบ การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-11-23
#คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม สัมมนาทางการบัญชีประจำปีการศึกษา 2562 เรื่อง การตรวจสอบ การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการตรวจสอบ การกำกับดูแลกิจการ แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจทั่วไปที่ประกอบวิชาชีพด้านบัญชีได้เข้าใจถึงการตรวจสอบ การกำกับดูแลกิจการ ผู้เข้าอบรมสามารถนำใบรับรองที่ได้ไปนับชั่วโมงจากสภาวิชาชีพบัญชีชั่วโมงCPD ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
 
 

blogimg1
                ค่ายการพัฒนาศักยภาพของครูในการเป็นโค้ชในสถานการณ์จริงเพื่อพัฒนาทักษะการประดิษฐ์หุ่นยนต์ของนักเรียน
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-11-23

โครงการพัฒนาครูให้เป็นโค้ชเพื่อพัฒนาทักษะการประดิษฐ์หุ่นยนต์ของนักเรียน โรงเรียนเขตบางกอกใหญ่และเขตบางกอกน้อย
"ค่ายการพัฒนาศักยภาพของครูในการเป็นโค้ชในสถานการณ์จริงเพื่อพัฒนาทักษะการประดิษฐ์หุ่นยนต์ของนักเรียน" ในรูปแบบการแข่งขันผลงาน

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00-16.00น.
ณ ห้องกรุงเทพบอลล์รูม โรงแรมรอยัลซิติ้ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 

 

blogimg1
                ผลการประกวดนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน The Spirit of Innopreneur
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-11-21

"Smart Farmer" คว้าอันดับหนึ่ง กับ
โครงการประกวดนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน The Spirit of Innopreneur 

เป้าหมายโครงการ

- เพื่อให้นักศึกษานำความความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนโดยรอบวิทยาลัย
เพื่อให้นักศึกษาได้ทำงานร่วมกับนักศึกษาต่างคณะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างสายสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยให้แน่นแฟ้น
เพื่อให้ชุมชนโดยรอบได้รู้จักวิทยาลัยมากขึ้น

โครงการประกวดนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน คือ การนำเสนอโครงการนวัตกรรมที่จะพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน โดยนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามต่างคณะต่างสาขาต่างรอบการศึกษาได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลและนำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน

โดยโครงการการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์ (Smart Farmer) ได้รับรางวัลชนะเลิศ
โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องยนต์รักโลกแห่งยุค 4.0 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
โครงการจักรยานผลิตพลังงานสะอาดเพื่อชุมชน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2

#TheSpiritofInnopreneur
#เวทีการแข่งขันไอเดียสร้างสรรค์เด็กSTC

 

blogimg1
                โครงการจิตอาสา นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-11-21

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการจิตอาสา วัดดีดวด จรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม #สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ #คณะบริหารธุรกิจ 

 

blogimg1
                ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ SCI – MATH CAMP ครั้งที่ 1
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-11-21

#STC SCI – MATH CAMP ครั้งที่ 1 #สำนักศึกษาทั่วไป จัดโครงการบริการวิชาการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โดยกิจกรรมในค่ายประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งเน้นการนำความรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปบูรณาการหรือเชื่อมโยงความรู้เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. 

blogimg1
                คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-11-12

#คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกันสำนักงานประกันสังคม จัดโครงการบริการวิชาการ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน”
วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญเรื่องประกันสังคมผู้ที่ประกันตน รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามและประชาชนในชุมชนของบางกอกใหญ่

วิทยากรโดย คุณมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย พร้อมคณะฯ

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

blogimg1
                โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง STC 2019
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-11-08
กิจกรรมรับน้องใหม่ โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง STC 2019 
 
#รับน้องสร้างสรรค์2562 องค์การนักศึกษาและสำนักงานกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ จัดโครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง STC 2019 พร้อมกิจกรรมบายศรีรับน้องผูกข้อไม้ข้อมือจากรุ่นพี่ วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30– 15.00 น. ณ สนามกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC 
blogimg1
                การประกวดการพูด The STC Speech Contest 2020 ฝ่ายการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-11-01

ฝ่ายการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดกิจกรรมการประกวดการพูด (The STC Speech Contest 2020) ในหัวข้อ “I FEEL THE IMPACT OF TECHNOLOGY ON MY LIFESTYLE”
โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาในการเข้าแข่งขัน ได้แก่

-  Kunwara คณะบริหารธุรกิจ
-  Prompassorn Buasawad คณะรัฐประศาสนศาสตร์
-  Khemnat Worraphatphimuk คณะบริหารธุรกิจ 
-  Kanokporn Karakate คณะบริหารธุรกิจ
-  Sachann Chanpeng คณะบัญชี
-  Autjima คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-  Piyanuch คณะบริหาร
Jaree Baibua คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

#siam #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #ปริญญาโท
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC
 

 

blogimg1
                โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำนักศึกษาทั่วไป
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-10-26

โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
#สำนักศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) พานักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาวิทยาศาสตร์กับปัญหาสิ่งแวดล้อม และวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี

โดยมีนักวิจัยมาให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตระหนักถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำความรู้ในการศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทราบถึงความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 

blogimg1
                โครงการปลูกจิตสำนึกทางจริยธรรม กิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-10-24

โครงการปลูกจิตสำนึกทางจริยธรรม
กิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม
#สาขาวิชาการตลาด #คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

โดยนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
รายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ
ได้ลงพื้นที่ปลูกต้นเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะชายฝั่ง
ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพของนักศึกษาในรายวิชา
และยังเป็นการสร้างการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม

 

blogimg1
                ร่วมส่งทีม STC-3 ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกรายการ World Solar Challenge 2019
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-09-25

ในวันนี้เมื่อสองปีที่แล้วพวกเขาออกเดินทาง และปีนี้ก็เช่นกันนักศึกษาคณาจารย์ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Team STC-3 ต้องออกเดินทางอีกครั้งเพื่อตามหาความฝัน จุดหมายที่ ประเทศออสเตรเลีย #ตัวแทนประเทศไทย

ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) และผศ.ดร.ฐกฤต ปานขลิบ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ส่งทีม STC-3 ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกรายการ “World Solar Challenge 2019” นับเป็นครั้งที่ 3 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน 

โดยปีนี้ได้ผลิตรถ STC-3 เข้าร่วมการแข่งขัน รถ STC-3 จะต้องเดินทางด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวจากเมือง #Darwin ถึงเมือง #Adelaide ประเทศออสเตรเลีย ระยะทาง 3,022 กิโลเมตร ระหว่างวันที่ 13-20 ตุลาคม พ.ศ.2562

ร่วมติดตามและให้กำลังใจนักศึกษาอาจารย์ #STC
#รถไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์STC-3
#ตัวแทนประเทศไทย

#siam #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #ปริญญาโท
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC
 

blogimg1
                สัมภาษณ์ทีมงาน รถไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ STC-3 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม​ จากความรู้ผสานแรงบันดาลใจ สู่สิ่งประดิษฐ์ยุคพลังงานทดแทน
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-09-21

เปิดตัวสัมภาษณ์ทีมงาน "รถไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ STC-3" #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

จากความรู้ผสานแรงบันดาลใจ สู่สิ่งประดิษฐ์ยุคพลังงานทดแทน

แข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุด รายการ “World Solar Challenge 2019” ณ ประเทศออสเตรเลีย วิ่งจากจุดเริ่มต้นที่เมือง #Darwin จนถึงเมือง #Adelaide สามารถวิ่งได้ระยะทางรวม 3,022 กิโลเมตร วิ่งผ่านทะเลทรายและอุปสรรคต่างๆ พวกเขาจะฝ่ามันไปได้ด้วยดีมั้ย ร่วมติดตามและให้กำลังใจนักศึกษา #STC
ในฐานะตัวแทนประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียว ระหว่างวันที่ 13-20 ตุลาคม พ.ศ.2562 ที่จะถึงนี้ 

 

blogimg1
                พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-09-15

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมแสดงความกตัญญู กตเวที และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา โดยศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเป็นประธานในพิธี ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนำทีมคณาจารย์เข้าร่วมงาน ภายในงานมีผู้แทนนักศึกษาจากคณะต่างๆ นำพานดอกไม้ ธูปเทียน แสดงความเคารพต่อคณาจารย์

พร้อมกันนี้มีพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนเรียนดี (ทุนจักรทอง) ทุนผู้มีความสามารถพิเศษ (ทุนจักรเงิน) ทุนโควตาคณะ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

#เด็กSTCศิษย์มีครู
#DEKSTC
#siam #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #ปริญญาโท

blogimg1
                โครงการประกวด STC Freshy 2019 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-09-14

STC Freshy 2019 เวทีแห่งดาว
ตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

โครงการประกวด STC Freshy 2019 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทั้ง 3 ท่านที่สามารถชนะใจคณะกรรมการและผู้ชมได้ 

นายยืนยง เพชรรัตน์ (มะขาม) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจได้รับตำแหน่ง STC Freshy Boy 2019 และ Popular Vote

น.ส.ณิชนันทน์ ทรงสวัสดิ์วงศ์ (กีตาร์) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจได้รับตำแหน่ง STC Freshy Girl 2019

นายวีรภัทร คมสำโรง (ฟิล์ม) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบัญชี ได้รับตำแหน่ง The Best Costume

#เด็กSTCหน้าตาดีทั้งนั้น
#DEKSTC

blogimg1
                นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานและได้รับรางวัล ระดับชาติ
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-09-11

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา #STC นายยืนยง เพชรรัตน์ นักกีฬาในสักกัดทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สิงห์-โกกิ และเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ #คณะบริหารธุรกิจ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน #จักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย #ชิงถ้วยพระราชทานฯ “#ควีนส์สิริกิติ์” ประจำปี 2562 สนามที่ 2 ณ สนามเวลโลโดรม #หัวหมาก

เมื่อวันที่ 6-8 ก.ย. ที่ผ่านมา และได้รับผลงานรางวัล ดังนี้ 
#ชนะเลิศ รายการแสครช เยาวชนชาย
- ชนะเลิศ รายการสปริ้น เยาวชนชาย
- ชนะเลิศ รายการ 1 กิโลเมตร เยาวชนชาย
#ชนะเลิศอันดับที่2 รายการทีมเปอร์ซูต เยาวชนชาย
- ชนะเลิศอันดับที่2 รายการทีมสปริ้น เยาวชนชาย

 

blogimg1
                อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Issues In Higher Education around the Globe
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-09-04
สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
อาจารย์ ดร.ภัทร์ธมณฑน์ เรืองวิทยาวุฒิ ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Current Issues In Higher Education around the Globe” ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร ที่จัดขึ้นโดย สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และ องค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สมาคม ควอท)(Professional and Organizational Development Network of Thailand Higher Education)
 
สรุปกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ Professor Dr.Gerald Fry ชาวอเมริกัน ได้มาบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มอบรมไปจนสิ้นสุดการอบรม เป็นการสอนให้ผู้อบรมทุกคนใช้ทักษะในการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้   ด้วยตัวเอง การแก้ไขปัญหาผู้เรียน และการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทรัล ตลอดจนชี้ให้เห็นภาพอนาคตของการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาของประเทศต่างๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ อังกฤษ และอเมริกา เป็นต้น และชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาวิกฤตที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม Workshop และ Talk เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องคิดประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษา/ ผู้เรียน/ เทคโนโลยีดิจิทรัล เป็นต้น แล้วนำเสนอและบรรยายสรุปร่วมกันเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีบรรยากาศความเป็นนานาชาติที่ทุกคนมีความกระตือรือร้น สนใจทำกิจกรรมร่วมกันเป็นอย่างดี เพราะจะต้องพูดและนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารและคณาจารย์มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสถาบันอุดมศึกษาในระดับสากล จึงทำให้ผู้ที่เข้าอบรมทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย และนานาชาติ ในมุมมองที่แตกต่างกัน           
ซึ่งทำให้เห็นความสำคัญของการปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในอันที่จะนำไปสู่ความเป็นนานาชาติได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้จัดบริบทของสถาบันให้มีความเป็นสากล ทันสมัย และการอยู่ร่วมกัน (Diversity) ในสถาบันที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านความเชื่อ ค่านิยม ศาสนา เชื้อชาติ อันนำไปสู่ความเป็นนานาชาติได้อย่างแท้จริง ซึ่งผู้บริหารจะต้องให้การสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนได้มีการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเน้นให้อาจารย์และผู้เรียนทำวิจัยเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในด้านคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และทั่วโลก อันนำไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก (World Class University) ที่มีความเป็นนานาชาติต่อไป
 
 
blogimg1
                เสวนาหัวข้อ Digital Transformation for Logistics 4.0 in Smart Factory
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-08-30

#สาขาการจัดการโลจิสติกส์ #คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ได้ร่วมกับองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจ จัดเสวนาหัวข้อ “Digital Transformation for Logistics 4.0 in Smart Factory” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ไบเทค บางนา

โดยเนื้อหาสำคัญในวันนั้นสะท้อนให้เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่หลายองค์กรต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับยุค Logistics 4.0 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Big Data เพื่อนำข้อมูลที่มีอยู่มากมายมาช่วยในการตัดสินใจ นอกจากนี้ ควรมีการจัดทำ Smart Warehouse ระบบการจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้เองอัตโนมัติ และที่สำคัญควรมีการนำระบบการบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 4.0 เข้ามาช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการเพิ่มเสาใหม่ขึ้นมา คือ เสาของ Innovation ที่จำเป็นต้องทำให้เกิดขึ้นในยุค 4.0 เพื่อทำให้เครื่องจักรลดการ break down ได้นั่นเอง  

blogimg1
                รถไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์...จากความรู้ผสานแรงบันดาลใจ สู่สิ่งประดิษฐ์ยุคพลังงานทดแทน กับรายการไลท์นิ่ง ทอล์ค
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-08-30

ร่วมให้กำลังใจนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ในการเข้าแข่งขัน World Solar Challenge 2019 พร้อมฟังเรื่องราวดี ๆ จากตัวแทนนักศึกษาและคณาจารย์ทีม STC-3 ก่อนลงสนามการแข่งขันจริงระหว่างวันที่ 13 - 20 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ ประเทศออสเตรเลียในฐานตัวแทนประเทศไทย

ผ่านรายการ “ไลท์นิ่ง ทอล์ค กับ #สายสวรรค์ขยันยิ่ง” ตอน "รถไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์...จากความรู้ผสานแรงบันดาลใจ สู่สิ่งประดิษฐ์ยุคพลังงานทดแทน" 
ออกอากาศวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 07:15 - 07:45น. ทางช่อง 13 family