คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ข่าว คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

 

Activity Gallery

blogimg1
                ขอเรียนเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
กิจกรรมเมื่อ :: 2021-05-31

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๒-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

blogimg1
                ขอเชิดชูเกียรติและร่วมแสดงความยินดี นายศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมวงศาเวช
กิจกรรมเมื่อ :: 2021-05-28
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ขอเชิดชูเกียรติและร่วมแสดงความยินดี
นายศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมวงศาเวช
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นรองประธานในคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2564-2565 จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
blogimg1
                ขอเชิดชูเกียรติและร่วมแสดงความยินดี ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร
กิจกรรมเมื่อ :: 2021-05-27
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ขอเชิดชูเกียรติและร่วมแสดงความยินดี
ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนวิจัยและร่วมเป็นนักวิจัย
จากสถาบัน National Bureau of Asian Research (NBR) ตามโครงการ Asia EDGE Fellows ประจำปี 2021-2022 ของกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา
blogimg1
                รายการ โฆษก อว
กิจกรรมเมื่อ :: 2021-04-17

รายการ “โฆษก อว.” EP1 รายการแถลงผลงานเด่นของกระทรวงการอุดมศึกษา​ ว​ิทยาศาสตร์​ วิจัยและ​นวัตกรรม​ (อว.)​ ประจำเดือนเมษายน 2564 พร้อมเจาะลึกกับผู้บริหารที่ดูแล “นิลมังกรแคมเปญ” การประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย

blogimg1
                “อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร รุ่นที่ 2”
กิจกรรมเมื่อ :: 2021-03-23
“อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร รุ่นที่ 2”
เพื่อให้ผู้ประกอบการ พนักงานร้านอาหาร ได้มีความรู้ความเข้าใจ
ตลอดจนมีทักษะด้านสุขอนามัยที่ดี และผ่านการรับรองการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขให้เป็นหน่วยงานจัดงานอบรมในครั้งนี้ขึ้นมา
ในงานการอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2564
blogimg1
                โครงการ จิตอาสา ช่วย สังคม และบริการ มอบเครื่องเล่นเด็กจากยางรถยนต์รีไซเคิล ที่โรงเรียนวัดเจ้ามูล
กิจกรรมเมื่อ :: 2021-03-10

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  อาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จิตอาสา ช่วย สังคม และบริการ มอบเครื่องเล่นเด็กจากยางรถยนต์รีไซเคิล ที่โรงเรียนวัดเจ้ามูล ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น

blogimg1
                ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th TECHCON 2021) ในรูปแบบออนไลน์
กิจกรรมเมื่อ :: 2021-03-05
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th TECHCON 2021)
 ในรูปแบบออนไลน์ “วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสู่สังคมวิถีใหม่ อย่างยั่งยืน”
เปิดรับบทความ 1 มีนาคม 2564 - 15 เมษายน 2564 
http://techcon.siamtechu.net/2021/
blogimg1
                คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมเมื่อ :: 2021-02-06
คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช (อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม)
ถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
และหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
blogimg1
                ขั้นตอนการติดต่อ กยศ. เพื่อส่งเอกสารประกอบการกู้ และยืนยันการกู้ยืม ภาค 2/2563
กิจกรรมเมื่อ :: 2021-02-06

ขั้นตอนการติดต่อ กยศ. เพื่อส่งเอกสารประกอบการกู้ และยืนยันการกู้ยืม ภาค 2/2563

blogimg1
                ประกาศคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพเรื่อง ประกาศผลสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
กิจกรรมเมื่อ :: 2021-01-30

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพเรื่อง  ประกาศผลสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่สองประจำปีการศึกษา 2564

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่ออาจารย์แคท  089-780-9401

เอกสารแนบ (PDF)

blogimg1
                ประกาศรายชื่อนักศึกษา ส่งเอกสารประกอบการกู้ยืมฯ และยืนยันการกู้ยืมฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
กิจกรรมเมื่อ :: 2021-01-30
ประกาศรายชื่อนักศึกษา ส่งเอกสารประกอบการกู้ยืมฯ
และยืนยันการกู้ยืมฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
ตามกำหนดวันและเวลา ดังไฟล์แนบ
ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อตามคณะ/สาขาวิชา
โดยดำเนินการตามวันและเวลาที่กำหนด
แบ่งเป็นช่วงเวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

เอกสารแนบ (PDF)

blogimg1
                ประกาศผลสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กิจกรรมเมื่อ :: 2021-01-19

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

blogimg1
                ประกาศรายชื่อผู้กู้ (ลักษณะที่1) กยศ.เดิม ภาคเรียนที่ 2/2563
กิจกรรมเมื่อ :: 2021-01-14

ประกาศรายชื่อผู้กู้ (ลักษณะที่1) กยศ.เดิม  ภาคเรียนที่ 2/2563 ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ  #คณะ ที่แนบไฟล์ไว้  #และให้นักศึกษาทุกคนรวบรวมเอกสารประกอบการกู้ใว้ให้พร้อมและรอประกาศให้ส่งเอกสารและยืนยันการกู้ยืมด้วยตนเองประจำภาค 2/2563 จากทางกองทุนฯ #นักศึกษาไม่มีรายชื่อติดต่อห้องกองทุนฯด่วนที่สุด 02-878-5063 กองทุนฯ

ตรวจสอบรายชื่อ ที่นี่

blogimg1
                ประกาศรายชื่อผู้กู้ (ลักษณะที่2) กรอ.เดิม ภาคเรียนที่ 2/2563
กิจกรรมเมื่อ :: 2021-01-14
ประกาศรายชื่อผู้กู้ (ลักษณะที่2)#กรอ.เดิม  ภาคเรียนที่ 2/2563 ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ  #คณะ ที่แนบไฟล์ไว้  #และให้นักศึกษาทุกคนรวบรวมเอกสารประกอบการกู้ใว้ให้พร้อมและรอประกาศให้ส่งเอกสารและยืนยันการกู้ยืมด้วยตนเองประจำภาค 2/2563 จากทางกองทุนฯ
#นักศึกษาไม่มีรายชื่อติดต่อห้องกองทุนฯด่วนที่สุด
02-878-5063 กองทุนฯ
 
blogimg1
                ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์สขุภาพวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
กิจกรรมเมื่อ :: 2021-01-07

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยการสอบข้อเขียน แล้วนั้น คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ด้วยวิธีออนไลน์ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ โดยให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดำเนินการเข้าระบบการรายงานตัวและการสอบสัมภาษณ์

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ ตามรายละเอียดที่ระบุ

รายละเอียดสำเนาเอกสารที่ต้องส่งก่อนสอบสัมภาษณ์ทาง email:thadal@siamtechno.ac.th มีดังต่อไปนี้

)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้(มีรูปถ่าย)
สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ขนาด A4 จำนวน  ชุด (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
สำเนา ใบประกาศเกียรติคุณ หรือ Portfolio (ถ้ามีให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และ

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทุกคน ดูประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาได้ทางเว็บไซต์ www.siamtechno.ac.th

เมื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้สอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนดแล้วถือว่าได้ยืนยันสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศ  วัน ที่  มกราคม .๒๕๖๔

 

(รศ.ดรสายพิณ ไชยนันทน์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

blogimg1
                ค่ายเตรียมพร้อมสู่เส้นทางสาธารณสุข
กิจกรรมเมื่อ :: 2021-01-05
สำนักงานการตลาด และคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับบริษัท ตั้งใจเรียน จำกัด
จัดค่ายเตรียมพร้อมสู่เส้นทางสาธารณสุข เพื่อเปิดบ้านให้น้องๆนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ รวมถึงการทดสอบความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
blogimg1
                บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) มอบรางวัล "The best monitoring" ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
กิจกรรมเมื่อ :: 2021-01-05
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)
มอบรางวัล "The best monitoring" ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ในฐานะเป็นสถานบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ได้ดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาทวิภาคีได้อย่างยอดเยี่ยม ในโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม
ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญให้เกียรติ อาจารย์ทิพย์สุดา หมื่นหาญ (ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ, หัวหน้าสำนักงานการตลาด และหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม) กล่าวคำบรรยายหลังจากขึ้นรับรางวัลในหัวข้อเรื่อง "ประสบการณ์การดูแล แก้ไขปัญหานักศึกษาทวิภาคี" เพื่อเป็นแนวทาง และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานต่อไป

 

blogimg1
                โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศหลักสูตรผู้ควบคุมงาน
กิจกรรมเมื่อ :: 2020-12-18
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับ บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด จัด “โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศหลักสูตรผู้ควบคุมงาน” ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องสัมมนาเล็ก ชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ และ ศิษย์เก่า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ และฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ควบคุมงานในการทำงานในที่อับอากาศได้ มีระยะเวลาในการอบรมตลอดหลักสูตร sex shop 12 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการอบรมที่สอบผ่านการประเมินความรู้ตามหลักสูตรจะได้รับหนังสือรับรองการอบรมเป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โครงการอบรมครั้งนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามในการสร้างนักศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษาที่พร้อมในการประกอบอาชีพ

 

blogimg1
                มอบโล่และหนังสือขอบคุณ ที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาแก่นักกีฬาในสังกัดสมาคมจักรยานอาร์ทีพีซี
กิจกรรมเมื่อ :: 2020-12-18
พล.ต.ต.ไพโรจน์​ สุข​รวย​ธน​โชติ​ ผบก.ปค.รร.นรต./กรรมการและเลขานุการ ก.ก.ป.จักรยาน ตร.
เข้าพบ ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพื่อมอบโล่และหนังสือขอบคุณ
ที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาแก่นักกีฬาในสังกัด
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และขอขอบคุณ พล.ต.ต.ไพโรจน์​ สุข​รวย​ธน​โชติ​ มา ณ โอกาสนี้
เรายังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาและเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่สังคม อันเป็นการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 

blogimg1
                หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ
กิจกรรมเมื่อ :: 2020-12-01

การอบรมหลักสูตรระยะสั้น "หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ" เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

blogimg1
                การอบรมหลักสูตรระยะสั้น "หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ
กิจกรรมเมื่อ :: 2020-12-01
การอบรมหลักสูตรระยะสั้น "หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ" เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
blogimg1
                โครงการสัมมนา เรื่อง “การบริหารองค์การในสถานการณ์ COVID-19 และปัจฉิมนิเทศน์”
กิจกรรมเมื่อ :: 2020-11-26
โครงการสัมมนา เรื่อง “การบริหารองค์การในสถานการณ์ COVID-19 และปัจฉิมนิเทศน์”
จัดโดยนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐประศาสนาศาสตร์ รุ่นที่ 62
ณ สายธารรีสอร์ทวันที 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
ในการสัมมนาครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงคุณลักษณะของผู้นำองค์กรที่ควรมีในช่วงวิกฤติ ทั้ง 5 ลักษณะ ได้แก่ 1) ใช้หัวใจและสมองในการนำพาองค์กรในช่วงวิกฤต 2) ทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานไปได้อย่างต่อเนื่อง 3) ให้ความสำคัญกับความรวดเร็ว เด็ดขาดไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ 4) สร้างความเชื่อใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 5) มองหาโอกาสเพื่อเตรียมพร้อมรับ New Normal ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งผู้นำดังกล่าวจะสามารถขับเคลื่อนองค์กรผ่านวิกฤต ยกระดับองค์กรให้ดีขึ้น และเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
blogimg1
                กิจกรรม STC Airfield Run 2020 ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามบินโพธาราม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาเขตราชบุรี
กิจกรรมเมื่อ :: 2020-11-10
ประมวลภาพบรรยายกาศ กิจกรรม STC Airfield Run 2020
ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามบินโพธาราม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาเขตราชบุรี
blogimg1
                คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำนักศึกษาไปทำกิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมเมื่อ :: 2020-11-03

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำนักศึกษาไปทำกิจกรรมจิตอาสา อาทิ ปลูกปะการัง ปล่อยปลาฉลาม ปล่อยปูม้า ที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ หาดเตยงาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

blogimg1
                บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
กิจกรรมเมื่อ :: 2020-11-03

วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เวลา 13.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือในรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับความร่วมมือในเรื่องโปรเจทต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ให้กับคณาจารย์และขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการ

blogimg1
                เพราะทุกที่คือรันเวย์ เส้นทางวิ่งสุดท้าทายบนรันเวย์สนามบินและเส้นทางวิ่งสัมผัสธรรมชาติ
กิจกรรมเมื่อ :: 2020-10-29

เพราะทุกที่คือรันเวย์" เส้นทางวิ่งสุดท้าทายบนรันเวย์สนามบินและเส้นทางวิ่งสัมผัสธรรมชาติ

วันแข่งขัน : อาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563ณ สนามบินโพธาราม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาเขตราชบุรี
VIP ราคา 900 บาท *วิ่งระยะใดก็ได้*10 กม.  ราคา 500 บาท จะได้รับเสื้อ+เหรียญ / อาหาร,เครื่องดื่มหลังเข้าเส้นชัย
*มีถ้วยรางวัลสำหรับผู้ที่เข้าอันดับ 1-3 ของแต่ละรุ่นอายุ 5 กม. ราคา 400 บาท จะได้รับเสื้อ+เหรียญ
วิ่งฟันรันเพื่อสุขภาพ(ไม่มีการแข่งขัน) สมัครได้แล้วที่ https://race.thai.run/Airfieldrun
 
blogimg1
                พิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรมเมื่อ :: 2020-10-27

 

พิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2563

 

blogimg1
                เชิญชวนเข้าร่วมงาน STC Airfield Run 2020 โดย อ.สิริวรรณ์ รัตนราษี รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กิจกรรมเมื่อ :: 2020-10-21

"เพราะทุกที่คือรันเวย์" เส้นทางวิ่งสุดท้าทายบนรันเวย์สนามบินและเส้นทางวิ่งสัมผัสธรรมชาติ อ.สิริวรรณ์ รัตนราษี รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เชิญชวนเข้าร่วมงาน STC Airfield Run 2020 ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามบินโพธาราม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาเขตราชบุรี สมัครได้แล้วที่ https://race.thai.run/Airfieldrun เปิดรับสมัครจนถึง 31 ตุลาคม 2563 หรือ สมัครผ่านทาง Inbox เพจของงานได้แล้วค่ะ ^^ #วิ่งไปด้วยกัน #STCAirFieldRun2020 #เพราะทุกที่คือรันเวย์ #วิทยาลัยโทคโนโลยีสยาม #สนามบินโพธาราม #วิทยาเขตราชบุรี

blogimg1
                โครงการประกวด Mr. & Miss STC 2020
กิจกรรมเมื่อ :: 2020-10-20
โครงการประกวด Mr. & Miss STC 2020
ขอแสดงความยินดีกับ
นายชัยวัฒน์ วังนุราช นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับตำแหน่ง Mr. STC 2020
และ น.ส.ตวงรัตน์ แซ้โล้ว นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับตำแหน่ง Miss STC 2020
 
 
blogimg1
                คณาจารย์เข้าเยี่ยมชม บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด เพื่อต่อยอดทางการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรสายการผลิต
กิจกรรมเมื่อ :: 2020-10-20
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยคณบดี
ผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าเยี่ยมชม บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด เพื่อต่อยอดทางการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรสายการผลิต ในวันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์ เข้าเยี่ยมชม บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด และปรึกษาหารือร่วมกับคณะผู้บริหาร เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับสายการผลิตต่อไป

 

Siz de erotik shop dükkanlarına girmekten çekiniyorsanız ve böylece cinsel hayatınızdan zevk alamıyorsanız bu alışveriş yöntemi sizin için son derece kolay olacaktır.

Böylece aklınıza takılan tüm soruları avcılar sex shop sanal mağaza üzerinden giderebilirsiniz. En çok tercih edilen ürünler arasında genellikle fantezi malzemeleri yer almaktadır.

Fantezi malzemelerinin yanında ereksiyon ürünleri de seks shop ürünlerinin en fazla tercih edilenleri arasında yer alır. Masaj yağları ve vibratör gibi malzemeleri de kategoriler arasında erotik shop mağazasından temin edebilirsiniz.

Alacağınız her seks shop ürününün AB onaylı olduğunu unutmamalısınız.

Bunun için istanbul sex shop sanal mağazalarından dilediğiniz gibi alışveriş yapabilir ve cinsel hayatınızı aktif tutabilirsiniz.

Bunun için gizliliğe önem veren kişiler sanal ortamlardan alışveriş yapmayı tercih ederler. sex shop izmir ürünleri için mahremiyet konusunda tereddüt yaşadıkları için artık gizliliğe önem vermeye başlamıştır.

ülke içerisinde her nerede olursanız olun sex shop izmir sayesinde kolayca alışveriş yapabilirsiniz.

Gerçek mağazalardan alışveriş yapmaktan çekiniyorsanız tüm cinsel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz beylikdüzü sex shop sanal mağazası sizler için aktif bir hale getirilmiştir.

Güvenli bir adres üzerinden cinsel hayatınızı bir kat daha arttırmak mı istiyorsunuz? Sizin için en uygun internet sitesi içerisinde esenyurt sex shop tüm ürünlerini sergilemektedir.