คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ข่าว คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

 

Activity Gallery

blogimg1
                วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรทุกท่าน
กิจกรรมเมื่อ :: 2021-07-22

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรทุกท่าน

blogimg1
                ขอเรียนเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
กิจกรรมเมื่อ :: 2021-05-31

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๒-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

blogimg1
                ขอเชิดชูเกียรติและร่วมแสดงความยินดี นายศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมวงศาเวช
กิจกรรมเมื่อ :: 2021-05-28
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ขอเชิดชูเกียรติและร่วมแสดงความยินดี
นายศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมวงศาเวช
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นรองประธานในคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2564-2565 จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
blogimg1
                ขอเชิดชูเกียรติและร่วมแสดงความยินดี ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร
กิจกรรมเมื่อ :: 2021-05-27
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ขอเชิดชูเกียรติและร่วมแสดงความยินดี
ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนวิจัยและร่วมเป็นนักวิจัย
จากสถาบัน National Bureau of Asian Research (NBR) ตามโครงการ Asia EDGE Fellows ประจำปี 2021-2022 ของกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา
blogimg1
                รายการ โฆษก อว
กิจกรรมเมื่อ :: 2021-04-17

รายการ “โฆษก อว.” EP1 รายการแถลงผลงานเด่นของกระทรวงการอุดมศึกษา​ ว​ิทยาศาสตร์​ วิจัยและ​นวัตกรรม​ (อว.)​ ประจำเดือนเมษายน 2564 พร้อมเจาะลึกกับผู้บริหารที่ดูแล “นิลมังกรแคมเปญ” การประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย

blogimg1
                “อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร รุ่นที่ 2”
กิจกรรมเมื่อ :: 2021-03-23
“อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร รุ่นที่ 2”
เพื่อให้ผู้ประกอบการ พนักงานร้านอาหาร ได้มีความรู้ความเข้าใจ
ตลอดจนมีทักษะด้านสุขอนามัยที่ดี และผ่านการรับรองการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขให้เป็นหน่วยงานจัดงานอบรมในครั้งนี้ขึ้นมา
ในงานการอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2564
blogimg1
                โครงการ จิตอาสา ช่วย สังคม และบริการ มอบเครื่องเล่นเด็กจากยางรถยนต์รีไซเคิล ที่โรงเรียนวัดเจ้ามูล
กิจกรรมเมื่อ :: 2021-03-10

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  อาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จิตอาสา ช่วย สังคม และบริการ มอบเครื่องเล่นเด็กจากยางรถยนต์รีไซเคิล ที่โรงเรียนวัดเจ้ามูล ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น

blogimg1
                ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th TECHCON 2021) ในรูปแบบออนไลน์
กิจกรรมเมื่อ :: 2021-03-05
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th TECHCON 2021)
 ในรูปแบบออนไลน์ “วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสู่สังคมวิถีใหม่ อย่างยั่งยืน”
เปิดรับบทความ 1 มีนาคม 2564 - 15 เมษายน 2564 
http://techcon.siamtechu.net/2021/
blogimg1
                คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมเมื่อ :: 2021-02-06
คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช (อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม)
ถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
และหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
blogimg1
                ขั้นตอนการติดต่อ กยศ. เพื่อส่งเอกสารประกอบการกู้ และยืนยันการกู้ยืม ภาค 2/2563
กิจกรรมเมื่อ :: 2021-02-06

ขั้นตอนการติดต่อ กยศ. เพื่อส่งเอกสารประกอบการกู้ และยืนยันการกู้ยืม ภาค 2/2563

blogimg1
                ประกาศคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพเรื่อง ประกาศผลสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
กิจกรรมเมื่อ :: 2021-01-30

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพเรื่อง  ประกาศผลสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่สองประจำปีการศึกษา 2564

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่ออาจารย์แคท  089-780-9401

เอกสารแนบ (PDF)

blogimg1
                ประกาศรายชื่อนักศึกษา ส่งเอกสารประกอบการกู้ยืมฯ และยืนยันการกู้ยืมฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
กิจกรรมเมื่อ :: 2021-01-30
ประกาศรายชื่อนักศึกษา ส่งเอกสารประกอบการกู้ยืมฯ
และยืนยันการกู้ยืมฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
ตามกำหนดวันและเวลา ดังไฟล์แนบ
ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อตามคณะ/สาขาวิชา
โดยดำเนินการตามวันและเวลาที่กำหนด
แบ่งเป็นช่วงเวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

เอกสารแนบ (PDF)

blogimg1
                ประกาศผลสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กิจกรรมเมื่อ :: 2021-01-19

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

blogimg1
                ประกาศรายชื่อผู้กู้ (ลักษณะที่1) กยศ.เดิม ภาคเรียนที่ 2/2563
กิจกรรมเมื่อ :: 2021-01-14

ประกาศรายชื่อผู้กู้ (ลักษณะที่1) กยศ.เดิม  ภาคเรียนที่ 2/2563 ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ  #คณะ ที่แนบไฟล์ไว้  #และให้นักศึกษาทุกคนรวบรวมเอกสารประกอบการกู้ใว้ให้พร้อมและรอประกาศให้ส่งเอกสารและยืนยันการกู้ยืมด้วยตนเองประจำภาค 2/2563 จากทางกองทุนฯ #นักศึกษาไม่มีรายชื่อติดต่อห้องกองทุนฯด่วนที่สุด 02-878-5063 กองทุนฯ

ตรวจสอบรายชื่อ ที่นี่

blogimg1
                ประกาศรายชื่อผู้กู้ (ลักษณะที่2) กรอ.เดิม ภาคเรียนที่ 2/2563
กิจกรรมเมื่อ :: 2021-01-14
ประกาศรายชื่อผู้กู้ (ลักษณะที่2)#กรอ.เดิม  ภาคเรียนที่ 2/2563 ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ  #คณะ ที่แนบไฟล์ไว้  #และให้นักศึกษาทุกคนรวบรวมเอกสารประกอบการกู้ใว้ให้พร้อมและรอประกาศให้ส่งเอกสารและยืนยันการกู้ยืมด้วยตนเองประจำภาค 2/2563 จากทางกองทุนฯ
#นักศึกษาไม่มีรายชื่อติดต่อห้องกองทุนฯด่วนที่สุด
02-878-5063 กองทุนฯ
 
blogimg1
                ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์สขุภาพวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
กิจกรรมเมื่อ :: 2021-01-07

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยการสอบข้อเขียน แล้วนั้น คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ด้วยวิธีออนไลน์ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ โดยให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดำเนินการเข้าระบบการรายงานตัวและการสอบสัมภาษณ์

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ ตามรายละเอียดที่ระบุ

รายละเอียดสำเนาเอกสารที่ต้องส่งก่อนสอบสัมภาษณ์ทาง email:thadal@siamtechno.ac.th มีดังต่อไปนี้

)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้(มีรูปถ่าย)
สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ขนาด A4 จำนวน  ชุด (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
สำเนา ใบประกาศเกียรติคุณ หรือ Portfolio (ถ้ามีให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และ

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทุกคน ดูประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาได้ทางเว็บไซต์ www.siamtechno.ac.th

เมื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้สอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนดแล้วถือว่าได้ยืนยันสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศ  วัน ที่  มกราคม .๒๕๖๔

 

(รศ.ดรสายพิณ ไชยนันทน์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

blogimg1
                ค่ายเตรียมพร้อมสู่เส้นทางสาธารณสุข
กิจกรรมเมื่อ :: 2021-01-05
สำนักงานการตลาด และคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับบริษัท ตั้งใจเรียน จำกัด
จัดค่ายเตรียมพร้อมสู่เส้นทางสาธารณสุข เพื่อเปิดบ้านให้น้องๆนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ รวมถึงการทดสอบความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
blogimg1
                บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) มอบรางวัล "The best monitoring" ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
กิจกรรมเมื่อ :: 2021-01-05
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)
มอบรางวัล "The best monitoring" ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ในฐานะเป็นสถานบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ได้ดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาทวิภาคีได้อย่างยอดเยี่ยม ในโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม
ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญให้เกียรติ อาจารย์ทิพย์สุดา หมื่นหาญ (ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ, หัวหน้าสำนักงานการตลาด และหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม) กล่าวคำบรรยายหลังจากขึ้นรับรางวัลในหัวข้อเรื่อง "ประสบการณ์การดูแล แก้ไขปัญหานักศึกษาทวิภาคี" เพื่อเป็นแนวทาง และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานต่อไป

 

blogimg1
                โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศหลักสูตรผู้ควบคุมงาน
กิจกรรมเมื่อ :: 2020-12-18
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับ บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด จัด “โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศหลักสูตรผู้ควบคุมงาน” ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องสัมมนาเล็ก ชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ และ ศิษย์เก่า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ และฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ควบคุมงานในการทำงานในที่อับอากาศได้ มีระยะเวลาในการอบรมตลอดหลักสูตร sex shop 12 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการอบรมที่สอบผ่านการประเมินความรู้ตามหลักสูตรจะได้รับหนังสือรับรองการอบรมเป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โครงการอบรมครั้งนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามในการสร้างนักศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษาที่พร้อมในการประกอบอาชีพ

 

blogimg1
                มอบโล่และหนังสือขอบคุณ ที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาแก่นักกีฬาในสังกัดสมาคมจักรยานอาร์ทีพีซี
กิจกรรมเมื่อ :: 2020-12-18
พล.ต.ต.ไพโรจน์​ สุข​รวย​ธน​โชติ​ ผบก.ปค.รร.นรต./กรรมการและเลขานุการ ก.ก.ป.จักรยาน ตร.
เข้าพบ ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพื่อมอบโล่และหนังสือขอบคุณ
ที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาแก่นักกีฬาในสังกัด
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และขอขอบคุณ พล.ต.ต.ไพโรจน์​ สุข​รวย​ธน​โชติ​ มา ณ โอกาสนี้
เรายังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาและเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่สังคม อันเป็นการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 

blogimg1
                หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ
กิจกรรมเมื่อ :: 2020-12-01

การอบรมหลักสูตรระยะสั้น "หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ" เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

blogimg1
                การอบรมหลักสูตรระยะสั้น "หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ
กิจกรรมเมื่อ :: 2020-12-01
การอบรมหลักสูตรระยะสั้น "หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ" เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
blogimg1
                โครงการสัมมนา เรื่อง “การบริหารองค์การในสถานการณ์ COVID-19 และปัจฉิมนิเทศน์”
กิจกรรมเมื่อ :: 2020-11-26
โครงการสัมมนา เรื่อง “การบริหารองค์การในสถานการณ์ COVID-19 และปัจฉิมนิเทศน์”
จัดโดยนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐประศาสนาศาสตร์ รุ่นที่ 62
ณ สายธารรีสอร์ทวันที 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
ในการสัมมนาครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงคุณลักษณะของผู้นำองค์กรที่ควรมีในช่วงวิกฤติ ทั้ง 5 ลักษณะ ได้แก่ 1) ใช้หัวใจและสมองในการนำพาองค์กรในช่วงวิกฤต 2) ทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานไปได้อย่างต่อเนื่อง 3) ให้ความสำคัญกับความรวดเร็ว เด็ดขาดไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ 4) สร้างความเชื่อใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 5) มองหาโอกาสเพื่อเตรียมพร้อมรับ New Normal ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งผู้นำดังกล่าวจะสามารถขับเคลื่อนองค์กรผ่านวิกฤต ยกระดับองค์กรให้ดีขึ้น และเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
blogimg1
                กิจกรรม STC Airfield Run 2020 ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามบินโพธาราม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาเขตราชบุรี
กิจกรรมเมื่อ :: 2020-11-10
ประมวลภาพบรรยายกาศ กิจกรรม STC Airfield Run 2020
ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามบินโพธาราม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาเขตราชบุรี
blogimg1
                คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำนักศึกษาไปทำกิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมเมื่อ :: 2020-11-03

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำนักศึกษาไปทำกิจกรรมจิตอาสา อาทิ ปลูกปะการัง ปล่อยปลาฉลาม ปล่อยปูม้า ที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ หาดเตยงาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

blogimg1
                บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
กิจกรรมเมื่อ :: 2020-11-03

วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เวลา 13.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือในรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับความร่วมมือในเรื่องโปรเจทต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ให้กับคณาจารย์และขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการ

blogimg1
                เพราะทุกที่คือรันเวย์ เส้นทางวิ่งสุดท้าทายบนรันเวย์สนามบินและเส้นทางวิ่งสัมผัสธรรมชาติ
กิจกรรมเมื่อ :: 2020-10-29

เพราะทุกที่คือรันเวย์" เส้นทางวิ่งสุดท้าทายบนรันเวย์สนามบินและเส้นทางวิ่งสัมผัสธรรมชาติ

วันแข่งขัน : อาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563ณ สนามบินโพธาราม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาเขตราชบุรี
VIP ราคา 900 บาท *วิ่งระยะใดก็ได้*10 กม.  ราคา 500 บาท จะได้รับเสื้อ+เหรียญ / อาหาร,เครื่องดื่มหลังเข้าเส้นชัย
*มีถ้วยรางวัลสำหรับผู้ที่เข้าอันดับ 1-3 ของแต่ละรุ่นอายุ 5 กม. ราคา 400 บาท จะได้รับเสื้อ+เหรียญ
วิ่งฟันรันเพื่อสุขภาพ(ไม่มีการแข่งขัน) สมัครได้แล้วที่ https://race.thai.run/Airfieldrun
 
blogimg1
                พิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรมเมื่อ :: 2020-10-27

 

พิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2563

 

blogimg1
                เชิญชวนเข้าร่วมงาน STC Airfield Run 2020 โดย อ.สิริวรรณ์ รัตนราษี รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กิจกรรมเมื่อ :: 2020-10-21

"เพราะทุกที่คือรันเวย์" เส้นทางวิ่งสุดท้าทายบนรันเวย์สนามบินและเส้นทางวิ่งสัมผัสธรรมชาติ อ.สิริวรรณ์ รัตนราษี รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เชิญชวนเข้าร่วมงาน STC Airfield Run 2020 ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามบินโพธาราม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาเขตราชบุรี สมัครได้แล้วที่ https://race.thai.run/Airfieldrun เปิดรับสมัครจนถึง 31 ตุลาคม 2563 หรือ สมัครผ่านทาง Inbox เพจของงานได้แล้วค่ะ ^^ #วิ่งไปด้วยกัน #STCAirFieldRun2020 #เพราะทุกที่คือรันเวย์ #วิทยาลัยโทคโนโลยีสยาม #สนามบินโพธาราม #วิทยาเขตราชบุรี

blogimg1
                โครงการประกวด Mr. & Miss STC 2020
กิจกรรมเมื่อ :: 2020-10-20
โครงการประกวด Mr. & Miss STC 2020
ขอแสดงความยินดีกับ
นายชัยวัฒน์ วังนุราช นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับตำแหน่ง Mr. STC 2020
และ น.ส.ตวงรัตน์ แซ้โล้ว นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับตำแหน่ง Miss STC 2020